ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Как да продадем парцел

Продажбата на парцел или земеделска земя обикновено е по-сложна от продажбата на жилище. Затова е добре да потърсите специализираните екипи на фирмите за имоти, които се занимават с тази материя. Брокерите и юристите в тези екипи могат да Ви дадат нужната информация за състоянието на пазара, движението на цените, потенциала на Вашия имот и евентуално да се заемат с уреждането на сложни юридически процедури, които да позволят продажбата на Вашия имот.

Когато притежавате идеални части от парцел или земеделска земя, трябва всички съсобственици да са съгласни да продадат имота. Може да упълномощите един от съсобствениците да преговаря с купувачите и да действа по снабдяването с документи и така ще улесните сделката.

Необходимо е да си набавите всички документи, които се изискват за продажбата. За снабдяването с някои от документите, които ще Ви легитимират като собственик на имота, се изисква технологично време, така че не чакайте да се появи купувач и тогава да действате по документите.

За да осъществите продажба на парцел или земеделска земя, са Ви необходими следните документи:
1. Документ за собственост на земята /може да бъде Нотариален акт за покупко-продажба, Нотариален акт за дарение, Решение на поземлена комисия, Договор за доброволна делба, Констативен нотариален акт и др./;
2. Скица на имота, която има актуалност 6 месеца от датата на издаването й;
3. Данъчна оценка, която дава информация каква е държавната оценка на имота. Тя също е актуална 6 месеца от датата на издаването й и валидността й изтича с настъпването на нова календарна година;
4. Удостоверение за липса на реституционни претенции от техническата служба на съответната община;
5. Удостоверение, че имотът не е общинска собственост, което се получава от служба „Общинска собственост”;
6. Удостоверение, че имотът не е държавна собственост, което издава Областната управа;
7. Удостоверение за наследници, когато земята е наследствена;
8. Удостоверение за гражданско състояние, което се издава от служба ЕСГРАОН на съответната община;
9. Удостоверение за идентичност и др.


Освен със събирането на документи, продажбата на парцел или земеделска земя често е свързана с тежки юридически процедури – особено когато парцелът е с размери и разположение, които го правят неудобен за строителство или за друг вид дейност. В този и други случаи трябва да се извърши регулация на парцела – промяна на структурата му спрямо измененията в инфраструктурата и съседните парцели при запазване на общата му площ.

Ако имотът е урегулиран, трябва да се провери дали по процедурата на регулация няма неуредени сметки – било със съседи, било с общината. Обърнете се към юристите на фирмите за имоти, които ще Ви съдействат при уреждането на сметките по регулацията и ще облекчат процедурата по възстановяване на терени и деактуването им на парцели. С тяхната намеса регулацията на Вашия имот – административна процедура, чийто краен резултат е вписване на имота в кадастъра на съответната община, ще се осъществи по максимално бърз и лесен за Вас начин.

Съветваме Ви да вземете становище от главния архитект на съответната община какво е отреждането за Вашия имот – то указва какво се предвижда да се строи върху терена съгласно Устройствения план на населеното място.

Ако през имота Ви минават сервитути – високо напрежение, преносни колектори, водопроводи и канализация, газопроводи – желателно е да имате становища от съответните инстанции какви ограничения се предвиждат в тези случаи за Вашия имот.

При определянето на офертна цена за Вашия парцел или земеделска земя, не се подвеждайте от статистиката на цените, от слухове и недостоверни източници на информация. Средната стойност на цените не се отнася автоматично и за продавания от Вас парцел. За да се определи реалната пазарна цена на Вашия имот, трябва да се имат предвид всички възможности за неговото използване, потенциала на целия район и много други фактори. Тази оценка може да бъде извършена само от брокер с дългогодишен опит в продажбата на парцели. Той разполага с информация за реалните продажни цени, на базата на които са сключвани сделки. Правилно определената цена не трябва да се повишава при появата на потенциален купувач, защото купувачите са добре информирани за цените и сделка няма да се осъществи.

Имот на деня

промишлена-земя габрово болта
Тип на имота: промишлена земя
Град: Габрово
Квартал: БОЛТА
Площ: 2000 кв. м.
Цена: 28000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 18

  • Currently 2.33/5

Оценка: 2.3/5 (24 гласа)

Случаен имот

Тип на имота: офис

офис софия красна-поляна Град: София
Квартал: КРАСНА ПОЛЯНА 4
Площ: 300 кв. м.
Цена: 2400 EUR