ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Рефинансиране на кредит

Поради икономическата криза много фирми и граждани, получили кредити, впоследствие не могат да ги обслужват. В интерес и на банките, и на кредитополучателите е да предоговорят заема, преди той да е станал просрочен. За съжаление често получилите заем искат предоговаряне, след като заемът е в просрочие и кредитната им история се е влошила.

Преди да опитате да рефинансирате Вашия кредит, пробвайте да го предоговорите. Предоговарянето е по-добрата възможност от рефинансирането. Банките подхождат индивидуално към клиентите си и са склонни да предложат схема, по която заемополучателят да може да продължи да погасява кредита си.

И все пак, предоговарянето на кредита винаги трябва да се обмисли внимателно, защото е свързано с разходи. За всяко предоговаряне банките взимат до 1 % от сумата, която остава за изплащане. Има смисъл да се искат нови условия по кредита в няколко случая. Първият е, когато заемът е взет преди няколко години при по-висока лихва от сега действащата. Другият вариант е, когато клиентът иска да увеличи сумата на кредита, което може да стане, защото цената на ипотекирания имот е нараснала.

Възможни са различни варианти за облекчаване на обслужването на заема. Един от тях е разсрочване на кредита, като по този начин се намалява размерът на месечната погасителна вноска. Друга възможност е договаряне на гратисен период, през който се заплаща само лихвата или само част от главницата, като лихвата се капитализира и добавя към неизплатената главница. Ако трябва да предоговаряте левов заем или заем в друга валута, различна от еврото, превалутирайте кредита си в евро – така ще получите по-ниска лихва.

Често кредитополучатели, които имат затруднения при обслужването на заема си, се опитват да го рефинансират, отивайки в друга банка. Банките предлагат кредити с цел окончателно погасяване на жилищни кредити, отпуснати от други банки. Рефинансирането дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по кредита си, като предимно се търси възможност за намаляване на лихвения процент или за промяна в срока на изплащане.

Размерът на кредита за рефинансиране обикновено не може да надхвърли сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочното му погасяване. Изисква се писмен документ от банката кредитор за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. Много често кредитът за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит. Някои банки предлагат преференциални такси за усвояване и управление специално при кредитите си за рефинансиране.

Трябва да се знае, че рядко рефинансирането може да се направи при по-добра цена /като се имат предвид някои такси – таксите за предсрочно погасяване, за ангажимент и за администриране/. Често кредитополучателят се фокусира само върху търсенето на кредит с по-ниска годишна лихва, докато трябва да се търси кредит с по-нисък годишен процент на разходите. За да се постигне положителен финансов ефект от рефинансирането на кредит, е необходимо да се пресметнат съпътстващите тази процедура разходи – банковите такси за погасяване на съществуващия кредит и за усвояването на новия, нотариалните такси за заличаването на старата и за учредяването на новата ипотека, разходите по оценка и застраховане на обезпечението и др.

Имот на деня

промишлена-земя габрово болта
Тип на имота: промишлена земя
Град: Габрово
Квартал: БОЛТА
Площ: 2000 кв. м.
Цена: 28000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 28

  • Currently 2.33/5

Оценка: 2.3/5 (24 гласа)

Случаен имот

Тип на имота: тристаен

тристаен софия център Град: София
Квартал: ЦЕНТЪР 4
Площ: 91 кв. м.
Цена: 108000 EUR