ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Кърджали

Кърджали се намира в Югоизточна България, на 240 м надморска височина. Той е административен, търговски, културен и промишлен център на едноименните община и област, а също на Източните Родопи. Градът е разположен в сърцето на Източно-родопския планински масив, на двата бряга на река Арда. Намира се между два големи язовира – “Студен кладенец” на изток и “Кърджали” на юг.

Кърджали се намира на 259 км от столицата София, на 90 км от втория по големина град в България Пловдив, на 50 км от гр. Хасково, на 81 км от Асеновград, на 132 км от КПП “Капитан Андреево”, който свързва България с Република Турция и Република Гърция. Най-близкото действащо летище е в Пловдив, а най-близкото пристанище – в Бургас, на 255 км. През Кърджали минава Паневропейският транспортен коридор № 9 Хелзинки-Санкт Петербург-Москва/Псков-Киев-Любашевка-Кишинев-Букурещ-Русе-Димитровград-проход Маказа-Александруполис. Проходът Маказа все още не функционира. Изграждането на ГКПП-Маказа би осъществила през територията на България връзка между Балтийско и Северно море с региона на Егейско море.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ е разположена в източната част на Родопите между Горнотракийската низина и Беломорска Тракия, в долината и по горното и средното течение на река Арда. Тя граничи с областите Смолян на запад, Пловдив и Хасково на север, както и с Република Гърция на юг и югоизток. Дължината на общата ни граница с Република Гърция е около 90 км. Област Кърджали заема площ от 3208 кв. км, което представлява 2,9 % от територията на България. Населението й е около 165 000 жители. В областта има 5 града и 465 села. Съставена е от 7 общини: Ардино, Черноочене, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ е най-голямата община в Източно-родопския планински масив с територия от 574,7 кв. км, което представлява 20 % от територията на Област Кърджали и 0,51 % от територията на страната. Общината обхваща 117 населени места, обхванати в 45 кметства. Граничи с общините Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене. Постоянно живеещото в нея население към 2001 г. е около 70 000 жители.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

В Община Кърджали има огромни залежи от оловно-цинкови руди и нерудни изкопаеми: бентонит, перлит, зеолит, азбест, трас, фелдшпат, слюда, варовик, пясък, чакъл, скъпоценни и полускъпоценни минерали, злато. В гр. Кърджали е построен единственият в страната завод за производство на бентонит, перлит и зеолит “Бентонит” АД, който задоволява потребностите на България и по-голяма част от производството му се изнася в Централна Европа и ОНД.
КЛИМАТ
Климатът в региона е континентално-средиземноморски, мек и влажен, с много слънчеви дни в годината. Определя се от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минималните температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната температура през зимата е 0 градуса, а през лятото – 24 градуса. Средната годишна температура е 11-13 градуса. Най-продължителното слънчево греене се наблюдава през месеците юни, юли и август.
Най-много валежи има през есенно-зимния и през пролетния период. Валежите са под влияние на средиземноморските циклони. Най-малко са валежите през месеците август и септември. През зимата валежите са под формата на дъжд или на дъжд и сняг. Годишната сума на валежите е около 600 литра на кв. м.
ВОДНИ РЕСУРСИ
Река Арда и притоците й са основният воден ресурс за региона. Изградени са три големи и 28 малки язовира и баражи. Водата от тях се използва за водоснабдяване и за напояване на различни селскостопански култури, най-вече на тютюн. През летния сезон има сериозен недостиг на вода в областта.
ФЛОРА
В Кърджалийска област се срещат естествени находища на вечнозеления тракийски дъб, на вековния бял бор, на синята хвойна. Тук са запазени някои от най-ценните дървесни и растителни видове, вписани в Червената книга на България.
НАСЕЛЕНИЕ И РЕЛИГИЯ
В Област Кърджали живеят около 165 000 души /по данни от 2001 г./, разпределени преобладаващо в две етнически групи – 34,11 % българи и 61,65 % турци. Ромите са под 1 % - 0,77 %. Естественият прираст за областта е отрицателен – минус 0,2 % за 2009 г.
Православните християни в областта са 21,5 %, а 69,64 % от населението изповядва исляма /по данни от 2001 г./.
Към 2001 г. населението на Община Кърджали възлиза на 70 000 жители. Естественият прираст е отрицателен. Това се дължи на няколко фактора: намаляване на производството и на икономическата активност; насочване на населението към други общини в страната; насочване на населението към Турция; намаляване на използваемостта на земеделските земи поради ограниченото изкупуване на тютюн. В общината се наблюдава процес на демографско остаряване. 60 % от населението на общината живее в град Кърджали, което дава основание да се твърди, че общината е достатъчно урбанизирана и условията за живот в нея са сравнително добри. 31 % от жителите на Община Кърджали са българи, 62 % - турци. Регионът около Кърджали е сочен от европейската общност като модел на етническата толерантност на територията на страната, като пример за мирно съжителство между християни и мюсюлмани.
От християнските вероизповедания най-голям дял има Българската православна църква. Други представители на християнството са Евангелската петдесятна църква и Българската Божия църква.
Етническите турци, помаците, както и част от циганите изповядват исляма.
В гр. Кърджали има няколко църкви: “Св. Георги Победоносец”, “Св. Успение Богородично”, средновековният манастирски комплекс “Св. Йоан Подром”, а също и мюсюлмански храм – джамия.

История

ИСТОРИЯ
Историята на Кърджали е от преди 6000 години. Праисторическите останки, намерени в региона, свидетелстват за присъствието на тракийска, римска и византийска култура. Счита се, че първите заселници са били траките. Открити са находки от времето на тракийското племе коелалети, което било унищожено от римляните през 1 в.
През 6 в. по тези земи се заселват прабългари и славяни от племето смолени. Има останки от периода на Първото и Второто българско царство. Кърджали става част от българската държава по времето на цар Симеон. През 11-14 в. на територията на днешния град Кърджали съществувало селище, чиято архитектура наподобявала на уредбата на старите български градове Плиска, Преслав, Търново.
През Средновековието селището било известно под името Ахридос и било важен християнски център. То преминавало ту под българска, ту под византийска власт. Поради стратегическото си местоположение и природните богатства Източните Родопи били предмет на апетитите на български и византийски феодали. Защитник на местното население в тези непрекъснати войни бил възпятият от народа Момчил юнак. С неговото име е свързана и съпротивата на българите-родопчани срещу нашествието на османските турци. През 1370-1371 г. населението в района води неуспешни битки с османските орди на Мурад І. Като резултат българските крепости са разрушени, а населението и избито, поробено, асимилирано. Останки от крепости край Кърджали, Перперек, Ефрем, Вишеград, Устра и Татул напомнят за този период, когато Източните Родопи са били крепост на православното християнство.
След падането на България под турско робство през 14-16 в. населението в региона е подложено на гонения и асимилация. Една част от родопчани са избити и прокудени, друга част приема исляма. През средата на 17 в. селището било управлявано от Кърджали Алла – виден военачалник, а впоследствие проповедник, и се счита, че градът е получил името си именно от него. Първата джамия е издигната през 1750 г. През 18 в. през региона са минали кърджалийски разбойници, които са разрушили няколко български села.
Кърджали е освободен от османско владичество през януари 1878 г. от руски казаци. Обаче по силата на Берлинския договор от 1878 г. градът попада в пределите на автономната област Източна Румелия, която е под върховенството на Османската империя. За втори и последен път градът е освободен по време на Балканската война на 8 октомври 1912 г. от Хасковския отряд на генерал Делов. През 1913 г. районът преминава в границите на българската държава. Признателните жители на Кърджали са издигнали в центъра на града внушителен паметник “Освободителите” в памет на загиналите за присъединяването на Кърджали към България.
В най-новата си история Кърджали се превръща в един от най-големите центрове за цигарени изделия в Източните Родопи, а също и в център на цветната металургия.

Икономика

80 % от предприятията в района са частна собственост и едва 14 % са държавна и общинска. В сферата на промишлеността приоритет имат цветната металургия, машиностроенето, текстилната и трикотажната промишленост, дървообработващата и мебелната индустрия, електрониката и хранително-вкусовата промишленост. В структурата на икономиката най-голям дял има търговията, а промишлеността заема едва 10,5 %.

ДОБИВНА ИНДУСТРИЯ

В индустриалния продукт добивната индустрия има дял от около 7,6 %. Голямо богатство са огромните залежи на перлит, бентонит и естествени зеолити, които се използват в строителството, циментовата промишленост и селското стопанство. Находищата на бентонит и зеолит се намират в близост до Кърджали и са практически неизчерпаеми. До града се намира и едно от най-богатите находища в България на трас, който е основна суровина за производството на цимент. Все още не са разработени огромните залежи на качествен мрамор и облицовачни материали – гнайси, туфи и варовици.

Община Кърджали е център на производството на цветни метали – олово, цинк, кадмий.

ПРОМИШЛЕНОСТ

В Кърджалийския регион се произвеждат машини, съоръжения и инструменти, необходими за подземния рудодобив; хидравлични и пневматични изделия; високо пречиствателна техника; манометри за ниско, средно и високо налягане.

Развити са текстилната, трикотажната, шивашката и обувната промишленост. Произвеждат се вълнени платове, всички видове облекла.

Мебелните заводи са специализирани в производството на мебели и качествена дограма. На територията на Община кърджали има няколко дървопреработвателни предприятия. Дървеният материал се изнася за вътрешността на страната и в чужбина.

В Община Кърджали има добра база за развитието на хранително-вкусовата промишленост. Предприятията в района имат капацитет да преработват 20 000 тона тютюн, 10 000 тона месо, 45 000 литра мляко, над 4 000 тона плодови и зеленчукови консерви.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Поземленият фонд на общината обхваща над 110 000 дка ниви, над 100 000 дка мери и пасища и около 3000 дка естествени ливади. Обработваемата земя и трайните насаждения са 8300 дка. Съществува тенденция към увеличаване на деля на нивите в структурата на земята. Едновременно с това се намалява делът на земята за животновъдство и трайни насаждения.

Основен поминък на населението е отглеждането на тютюн. Произвеждат се и зеленчуци. Животновъдството е втори основен поминък.

ТЪРГОВИЯ

От 2007 г. в Кърджали са открити хипермаркети на търговските вериги Технополис, Техномаркет Европа, Билла. В града е изграден модерен пазар на производителите, разположен на площ от 23 дка.

Транспорт

Транспортните връзки на Кърджали със София и другите градове в страната се осъществяват чрез железопътния и автомобилния транспорт.

Редовни автобусни линии свързват Кърджали със София, Пловдив, Хасково, Смолян, Ардино. Кърджали е спирка от железопътната линия Русе-Тулово-Подкова.

Пътната мрежа в региона е под средното равнище за страната. Първи клас е пътят Кърджали – Хасково. Преобладава четвъртокласната пътна мрежа. Състоянието на пътищата не е добро.

Съществува оборудвана летищна площадка, която в момента не се използва.

Образование

В Община Кърджали има 36 учебни заведения, от които 3 начални, 26 основни, 6 среднообразователни училища и едно висше учебно заведение. На територията на общината преподават 907 учители.
Среднообразователните училища са: Гимназията с преподаване на чужди езици “Христо Ботев”, която е наследник на първото средно учебно заведение в Източните Родопи; СОУ “Отец Паисий”, създадено през 1913 г.; СОУ “П. Р. Славейков”, което е най-голямото училище на територията на областта и е специализирано в обучението в природоматематически профил с медико-биологична насоченост; СОУ “Владимир Димитров – Майстора” с приоритет обучение в областта на изкуствата; СОУ “Йордан Йовков”; СОУ “Св. Климент Охридски”, което дава добра подготовка в областта на биологията, химията, географията, информатиката. В Кърджали функционират още: Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров”; Професионалната гимназия по облекло и дизайн “Евридика”; Професионалната гимназия по електротехника и електроника “Капитан Петко войвода”; Професионалната гимназия по строителство “Христо Смирненски”.
В Кърджали се намира Филиалът “Любен Каравелов” на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, най-големият университет в Южна България. Филиалът е приемник на полувисшия педагогически институт “Л. Каравелов” – Кърджали, основан през 1961 г. Във филиала се подготвят над 800 студенти по специалностите: стопанско управление, туризъм, екология и опазване на околната среда, български език и английски език, български едик и история, начална училищна педагогика и чужд език, предучилищна педагогика и чужд език.
В града функционира и Колежът по минно дело към МГУ “Св. Иван Рилски”, София.

Култура

В Кърджали има два театъра – ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР “ДИМИТЪР ДИМОВ” и ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “КАДРИЕ ЛЯТИФОВА”.

ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ в Кърджали, създадена през 1969 г., притежава над 1300 творби на живописта, скулптурата и пластиката на български и чужди автори, между които произведения на Владимир Димитров – Майстора, Кирил Цонев и Дечко Узунов. Галерията съхранява и най-старата запазена икона в Кърджали, която е от 13 в. Галерията е разположена в старинна сграда, строена в началото на 20 в. от ученици на Колю Фичето.

Сред най-известните ЧИТАЛИЩА в града са “ЮМЕР ЛЮТФИ”, “ОБЕДИНЕНИЕ” и “РОДОПСКИ ФАР”.

РЕГИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ в Кърджали е един от най-големите в Южна България. Създаден е през 1965 г. Фондът му съдържа над 40 000 експоната. В него се пазят находките от Перперикон и Татул. Към музея са регистрирани 179 археологически обекта. Тридесет са паметниците на културата с национално значение. Регионалният исторически музей обитава оригинална сграда, архитектурен паметник на културата, построена през 1922-1930 г. по проект на руски архитект, работещ в Истанбул. Музеят разполага с 30 зали на три етажа и обширен двор с лапидариум, в които са изложени колекции от сребърни и златни накити, стъклени, бронзови и керамични съдове от римската епоха, монети от Средновековието, традиционни за района облекла, тъкани и накити. На първия етаж на музея в девет зали е проследен живота в района от 6 хилядолетие пр. н. е. до Средновековието. На втория етаж от 1993 г. в четири зали действа експозиция, която представя природата на Източните Родопи. На третия етаж в десет зали е разположена експозиция на отдел “Етнография”, която включва най-добрите образци от културата на Източните Родопи от 19 и началото на 20 в.

РЕДОВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Празникът на града се чества на 21 октомври. На този ден през 1912 г. Кърджали, който дотогава е бил в пределите на Османската империя, е присъединен към територията на България.

Забележителности

На 15 км североизточно от Кърджали се намира ПЕРПЕРИКОН - най-големият мегалитен ансамбъл на Балканския полуостров. Откритието му е събитие от световен мащаб. Скалните изсичания са създадени в края на бронзовата епоха и са продължени през ранножелязната епоха – 11-6 в. пр. н. е. По времето на Римската империя там е бил издигнат огромен дворец на няколко етажа върху скалните изсичания. Около хълма е била построена внушителна по своите размери крепост. В крепостта били изградени квартали с жилищни сгради и храмове. Този мегалитен паметник няколко пъти е бил сриван до основи и впоследствие възстановяван. Площта на археологическия комплекс е около 12 кв. км. Находките дават възможност да се изкаже хипотезата, че точно на Перперикон се е намирало прочутото в древността светилище на бог Дионис.

В Кърджали се намира и един от най-значимите средновековни паметници – ХРАМЪТ “СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА”, реставриран през 2000 г. Той е бил част от средновековен манастирски комплекс от 11-14 в., когато манастирската крепост става и епископска резиденция. През 1998 г. при разкопки в комплекса е намерена уникална находка – гробница на християнски свещеник, който бил облечен в златиста роба. В целия свят са намерени само три подобни гроба.

МАНАСТИРСКИЯТ КОМПЛЕКС “УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” е реставриран и достроен от отец Боян Саръев. Тук се съхраняват частиците от Кръста, на който е бил разпънат Исус Христос, намерени в Перперикон.

Най-интересната забележителност в района на Кърджали е ЯЗОВИР “КЪРДЖАЛИ”, който се намира на 2 км западно от града. Той е един от трите големи язовира, заедно със “Студен кладенец” и “Ивайловград”, които акумулират водите на река Арда и нейните притоци. Построен е в периода 1957-1963 г. Язовирната стена, висока 109 м и дълга 403 м, е единствената по рода си дъговидна стена на Балканския полуостров и една от малкото в света, които се извисяват над самия град. Основното му предназначение е добив на електроенергия. От язовира се подава вода за нуждите на промишлеността в гр. Кърджали и за напояване. Водноелектрическата централа на язовира средногодишно произвежда 160 ГВтч електроенергия. Местоположението на язовира и добре обзаведената гребна база е предпоставка за развитието на различни водни спортове и на риболова. Към язовира е създадено рибно стопанство. Наоколо са изградени почивни станции, хижи и мястото се използва за туризъм и отдих.

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Близо до Кърджали са скалните образувания, известни като “КАМЕННА СВАТБА” и “КАМЕННИ ГЪБИ”. “КАМЕННАТА СВАТБА” е край с. Зимзелен. Това са образувания на 40 милиона години, формирали се, когато Родопите са били дъно на топло море и в района е имало силна вулканична дейност. “СКАЛНИТЕ ГЪБИ” са внушителни образувания на височина 2,5 м с розови стъбла и зеленикави шапки, разположени близо до с. Бели Пласт. Те са се образували в резултат на интензивна подводна вулканична дейност по време на Палеогена.

Природна забележителност на територията на Община Кърджали е РЕЗЕРВАТЪТ “ВЪЛЧИ ДОЛ”, в който се намират находища на редки растения, между които на уникалното цвете силивряк, на снежното кокиче, червения божур, дървовидната синя хвойна и др.

На 26 км от Кърджали по пътя за Ардино се намира и най-голямото на Балканския полуостров ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА БЕЛИ БРЕЗИ.

На 5 км североизточно от Кърджали, близо до с. Зимзелен се намират КЪРДЖАЛИЙСКИТЕ ПИРАМИДИ – един феномен на природата.

Околности

ЯЗОВИР “СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ” - най-живописното изкуствено езеро в Родопите - се намира по средното течение на река Арда, на югозапад от Кърджали, на границата между общините Кърджали и Крумовград. Той е разположен върху площ от 25 600 дка и е вторият по големина в България, след язовир “Искър”. Построен е в периода 1954-1958 г. Бетонната му стена е висока 68 м и дълга 350 м. Основното му предназначение е да регулира силно вариращия сезонен отток на река Арда. Използва се и за напояване и за производство на електроенергия, за рибовъдство и водни спортове – гребане, водни колела.

ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ е шедьовър на строителството от Средновековието. Намира се в близост до язовир “Студен кладенец”, на 10 км северозападно от град Ардино. Построен е преди около 300 години /1515-1518 г./ над река Арда върху останки от римски мост по древен път, свързващ Беломорието с Горнотракийската низина през прохода Маказа. Мостът се извисява на 420 м надморска височина, дължината му е 56 м, широчината – 3,5 м, и е най-големият и величествен родопски мост. През 1984 г. е обявен за паметник на културата.

Един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи е КОМПЛЕКСЪТ ТАТУЛ. Намира се на 15 км източно от Момчилград. Състои се от древно езическо светилище и средновековна крепост /от 4-7 в. – ранно византийската епоха/. Светилището е от 12 в. пр. н. е. Тук са се принасяли жертви на древните тракийски божества. Според археолога Николай Овчаров в светилището се намира гробът на тракийския певец Орфей. Местността се е смятала за свещена от дълбока древност до днес.

Една от най-големите крепости в Родопите е КРЕПОСТТА МОНЯК. Разположена е на връх Шеста крепост над язовир “Студен кладенец”, на 12 км източно от Кърджали, близо до с. Широко поле. Останките от крепостта датират от 12-13 в. Интерес представляват двата надземни резервоара за вода в нея.

В югозападната част на Област Кърджали се намира ГРАД АРДИНО. Забележителности в околностите му са ТРАКИЙСКОТО СВЕТИЛИЩЕ “ОРЛОВИТЕ СКАЛИ” – 96 ниши с различни размери, издълбани в отвесните скали, и СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ “КРИВУС”, разположена на голям меандър на река Арда.

На 15 км южно от Кърджали, в югоизточната част на Източните Родопи, се намира МОМЧИЛГРАД. В района на града има природни феномени и забележителности, които в съчетание с благоприятните климатични условия, са предпоставка за развитието на туризма и отдиха. Голямо богатство са многобройните билки и редки растения. На територията на общината се намира част от язовир “Студен кладенец”, а също и резерватът “Еленовото стопанство”.

Интерес представляват и КРЕПОСТИТЕ “ХИСАРА” /близо до с. Вишеград/, ТРАКИЙСКАТА КРЕПОСТ до с. Иванци, ТРАКИЙСКАТА КРЕПОСТ до с. Лисиците, КРЕПОСТТА “УСТРА” и др.

Здравеопазване

Здравната мрежа в Община Кърджали е сравнително добре развита. В района функционират следните здравни заведения: Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания, Държавна психиатрична болница, Център за спешна медицинска помощ, Диагностично-консултативен център, Стоматологичен център, Общинско аптечно дружество “Фарма”, ХЕИ и др.

Спорт

Спортната материална база е разположена в Кърджали. Тя обхваща Стадион “Арда” с 30 000 места, лекоатлетическа писта, две футболни игрища, Спортна зала “Арпезос” и други спортни зали.

Туризъм

Благоприятното географско местоположение, мекият климат, богатото културно-историческо наследство, уникалните природни забележителности, запазената природна среда, голямото биоразнообразие, наличието на язовири – това са факторите, които обуславят развитието на всички форми на туризма в региона.

В Област Кърджали има множество уникални неолитни паметници, крепости, археологически находки, които носят белезите на тракийската, гръцката, римската цивилизация, средновековни манастирски комплекси. Тези многобройни паметници са предпоставка за развитието на културно-историческия туризъм.

Сериозна база за развитието на еко туризма представляват резерватите и защитените местности в областта. Това са Резерват “Вълчи дол”, Поддържан резерват “Боровец”, Поддържан резерват “Чамлъка”, Поддържан резерват “Женда”. Има и няколко защитени природни обекта – природните забележителности “Каменна сватба” и “Каменни гъби” край с. Бели пласт, “Скален прозорец” край с. Костино, а също и защитени местности със световно застрашени представители на флората и фауната – “Венерин косъм”, “Юмрук скала” и “Средна Арда”. За природни забележителности в Област Кърджали са обявени 26 обекта с научна, културна, историческа или естетическа стойност.

По поречието на река Арда и край язовирите “Кърджали” и “Студен кладенец” съществуват идеални условия за развитието на ловния и риболовния туризъм и на всички видове водни спортове.

Материално-техническата база в туризма е сравнително добра. Областта разполага с 900 места за настаняване в хотели, къщи за гости, бунгала и хижи.

Имот на деня

двустаен софия младост-4
Тип на имота: двустаен
Град: София
Квартал: МЛАДОСТ 4
Площ: 50 кв. м.
Цена: 250 EUR

Уникални за последните 24 часа: 12

  • Currently 2.54/5

Оценка: 2.5/5 (24 гласа)Случаен имот

Тип на имота: ателие/таван

ателие-таван софия овча-купел Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 4
Площ: 60 кв. м.
Цена: 36000 EUR