ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Плевен

Плевен – един от най-големите градове в България - е разположен сърцето на Дунавската равнина. Отстои на почти еднакво разстояние от река Дунав и от Стара планина. Градът се намира на 170 км от столицата София, на 220 км от Букурещ, на 150 км от Русе, на 300 км от Варна и на 222 км от Шумен. На 30 км от Плевен е пристанището Сомовит, което се намира на река Дунав. Плевен е разположен на 150 м над морското равнище.
Плевен е административен и стопански център на едноименните област и община. По брой на населението градът е седми по големина в страната и трети в Северна България.
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН обхваща централната част на Дунавската равнина и част от Предбалкана и е разположена върху площ от 4 653 кв. км, което представлява 4,2 % от територията на страната. Северната й граница съвпада с държавната граница между България и Румъния и минава по поречието на река Дунав. На запад Плевенска област граничи с Врачанска област, на изток – с област Велико Търново, а на юг – с област Ловеч. Населението й наброява около 320 000 жители. Плевенска област включва 11 общини: Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Левски, Искър, Никопол, Пордим, Червен бряг и Кнежа. В Плевенска област има 14 градове и 109 села.
КЛИМАТ
Климатът на Плевен е умерено-континентален, като се характеризира с големи температурни амплитуди. Средногодишната температура е 10,8 градуса. Климатът се влияе от близостта на река Дунав. Зимата в региона е студена със средни януарски температури минус 2-3 градуса и със снежна покривка, която се задържа около 50 дни в годината. Лятото в областта е топло, със средна юлска температура 23 градуса, със засушавания и с гръмотевични бури.
Благодарение на климата и на преобладаващите в региона плодородни черноземни и алувиално-ливадни почви интензивно се развива земеделието – отглеждането на зеленчуци, зърнени култури, технически култури и трайни насаждения.
ВОДНИТЕ РЕСУРСИ се осигуряват от реките Вит и Тученишка, а също така и от карстови извори, артезиански кладенци и подземни води.
НАСЕЛЕНИЕ И РЕЛИГИЯ
НАСЕЛЕНИЕТО на територията на Община Плевен към 2008 г. е около 160 000 души, а на града Плевен – около 135 000 души. В силно изявения урбанистичен център Плевен са концентрирани 49,05 % от населението на областта. Плевен е седмият по големина град в страната и е централно селище в западната част на Северния централен район. Благодарение на него гъстотата на населението на територията на общината – 197,05 души на кв. км, е една от най-високите за България.
Коефициентът на икономическа активност на населението е 47,6 %, а коефициентът на безработица – 4,72 %. Общината разполага с достатъчно трудови ресурси, които да обслужват евентуален висок икономически растеж.
Плевен е град на етническата и религиозната толерантност. В града са представени повечето от най-разпространените световни РЕЛИГИИ. Преобладаваща религия е източноправославната – изповядва се от 90 % от жителите на общината. Около 5 % от населението са мюсюлмани, а други 5 % - римо-католици. Никополската епархия /в която влиза и община Плевен/ е най-голямата католическа епархия в страната. Представени са също и различни протестантски църкви /адвентисти, методисти, петдесятници и др./.
По-известните храмове в града са: Източноправославния храм “Света Троица”, храмовете “Света Параскева”, “Свети Николай”, Католическата църква “Дева Мария от Фатима”, Мюсюлманското настоятелство, Евангелистката петдесятна църква, Българската евангелистка църква, Евангелистката методистка епископална църква, Църквата на адвентистите от седмия ден, Обществото “Бяло братство”.
В Плевен има няколко ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ: “Сторгозия”, “Дружба”, “9-ти квартал”, “Мара Денчева”, “Кайлъка”, “Скобелев”, “Воден” и Централна градска част.

История

Плевен има вековна история. Първите следи от живот по тези места датират от петото хилядолетие пр. н. е., от края на новокаменната епоха, когато тук са живеели племена, занимаващи се със земеделие и скотовъдство. Градът е възникнал още по времето на траките под името Сторгозия и е бил разположен на територията на днешния парк “Кайлъка”. Археологическите находки свидетелстват за високоразвитата култура на траките. Сред тях е Вълчитрънското съкровище, най-голямото златно съкровище в България, включващо 13 култови предмета. Съхранява се в Националния исторически музей в София.
В началото на новата ера тези земи стават част от Римската империя. При днешния Плевен възниква римската пътна станция Сторгозия, а по-късно и крепост със същото име. Археологическите разкопки свидетелстват за мащабно строителство на административни, военни и религиозни постройки. Един от най-ценните археологически паметници е раннохристиянската базилика от 4 в., втората по големина в България след царската базилика в Плиска.
По-късно в областта се заселват славяните. Те наричат селището Каменец. Славяно-българското селище се основава през 9 и 10 в. То е било съставна част от Второто българско царство. За първи път името Плевен се споменава през 1266 г. То произлиза от думата “плевел”, тъй като за района била характерна буйната растителност.
През Средновековието селището е крепост с добре развити занаяти, търговия и парично обращение. По време на османското владичество градът запазва българския си облик. Строят се църкви, училища, мостове и обществени чешми. През 1825 г. тук отваря врати първото светско училище, а през 1840 г. Анастасия Димитрова открива първото девическо училище в България. Плевен е бил културно-просветен център през Възраждането и огнище на национално-освободителното движение. Именно тук през 1869 г. националният революционер Васил Левски основава първия в страната революционен комитет. Същата година е построено и читалище “Съгласие”.
По време на Руско-турската освободителна война Плевен придобива стратегическо значение и фокусира вниманието на световната общественост в продължение на пет месеца. Около града се концентрират огромни войскови сили на двете империи. По мащаба и кръвопролитието на водените бойни действия битката при Плевен няма равна във войната. Тук се решава и изходът на войната. На 10 декември 1877 г. руската армия успява да разгроми и плени армията на Осман паша. До 2002 г. този ден се отбелязваше като Празник на Плевен, а сега – като Ден на признателността. Тук са концентрирани най-голям брой паметници, музеи и паркове, изградени в знак на признателност към всички, дали живота си за освобождението на града.

Икономика

Плевен е един от най-силно развитите промишлени градове. В Плевенска област добре са развити химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, зеленчукопроизводството и туризмът.
ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ се представя главно от добива на нефт в Долни Дъбник, на 15 км западно от Плевен. Тук се извършва най-големият в България добив на петрол, а също така се добива и естествен газ.
Електроенергията в областта изцяло се внася. Край река Дунав е започнато строителството на втората атомна електроцентрала Белене, което сега е замразено. В момента не работи и нефтената рафинерия “Плама”. В областта е развито машиностроенето, циментовата и стъкларската промишленост. Някои машиностроителни и металообработващи предприятия са ликвидирани, другите са свили многократно производството си. Това се отнася и за хранително-вкусовата промишленост. В областта на леката промишленост водещи са фирмите “Мизия 96” за конфекция и “Яна” за трикотаж. В тази сфера в областта има около десет средни и над 100 малки фирми.
Областта е известна с богатата си СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. Плевенска област е от малкото области в страната, където процентът на обработваемата земя се увеличава през последните години. Голям е делът на земеделските територии – 79 %, при средно за страната 65 %. Културните растения, които се отглеждат, са главно пшеница, царевица, слънчоглед. От овощните видове са разпространени ябълки, круши, дюля, череша, кайсия, орех. Добре развито е зеленчукопроизводството. Лозовите насаждения в общината са над 12 000 дка. Плевен има традиции в тази област – през 1890 г. в града се открива първото в България лозаро-винарско училище, а няколко години по-късно и първата винарска изба. Плевен се утвърждава като лозарски център. Животновъдството има стабилна суровинна база за развитие. Отглеждат се крави, телета, свине, птици и по-малко овце.
В Област Плевен има добри условия за развитие на културен, екологичен и балнеоложки ТУРИЗЪМ. Районът се характеризира с богато културно-историческо наследство и прекрасна природа. Около Плевен е построена “зелена зона” на площ около 25 000 дка, включваща парковете “Кайлъка”, “Генерал Лавров”, “Генерал Генецки” и др. Трите езера в околностите на Долни Дъбник са място за водни спортове, туризъм и риболов. След 1991 г. има сров на туристическия поток, но от 2002 г. градът постепенно възстановява позициите си в туризма.
Основните ТРАНСПОРТНИ АРТЕРИИ, свързващи територията на областта с останалите части на страната, са жп линията София–Варна, както и първокласните шосета от София за Варна и Русе. Плевен е важна гара от международната жп линия София-Букурещ-Киев-Москва. Има и шосейни пътища, свързващи Плевен с Южна България, които минават през Старопланинските проходи – Троянски, Шипченски и Прохода на Републиката.
За развитието на инфраструктурата благоприятства излазът на река Дунав, както и дължината на бреговата линия от 72 км. На територията на областта функционират четири пристанища – в гр. Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал. На река Дунав се намира и граничен контролно-пропускателен пункт.
В момента се работи за възстановяване на гражданското летище в Долна Митрополия, отстоящо на 10 км от града.
Градският транспорт в Плевен е почти изцяло тролейбусен. В града функционират 14 тролейбусни линии. Общият брой на автобусните лини е 90, от които 19 са градски основни, 9 допълнителни и 62 междуселищни.

Образование

В Община Плевен има 37 детски, 39 общообразователни и 13 професионални училища. В детските и учебните заведения в общината се обучават около 26 000 деца и ученици.
Има няколко профилирани гимназии – Математическа гимназия “Гео Милев”, Гимназия с преподаване на чужди езици, Държавна финансово-стопанска гимназия “Интелект”, Професионална гимназия по облекло и текстил, Спортно училище “Георги Бенковски”, Национално училище по изкуствата “Панайот Пипков”, Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов”, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, Професионална гимназия по химични технологии “Асен Златаров”, Професионална гимназия по лозарство и винарство “Александър Стамболийски”, Професионална гимназия по дървообработване и машиностроене “Захарий Зограф”, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Никола Фичев”, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Георги Сава Раковски”, Професионална гимназия по механо-електротехника, Професионална гимназия по авто-транспорт, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии “Луи Пастьор”.
Градът предлага възможности и за придобиване на висше образование. В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ се обучават около 700 студенти. В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – Плевен се обучават 250 души по четири специалности – медицински сестри, рехабилитатори, акушери и медицински лаборанти. В града има и филиал на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” – Педагогически колеж. Функционира и Факултет “Авиационен” на Националния военен университет “Васил Левски” в гр. Долна Митрополия, в непосредствена близост до Плевен.

Култура

ЧИТАЛИЩЕ “СЪГЛАСИЕ 1869” поставя основите на всички днешни професионални културни институти в региона: Драматичния театър, Филхармонията, Оперния театър, Музея, Киното, Северняшкия ансамбъл, Музикалното училище. Основано е през 1869 г. В книжния му фонд се съхраняват уникални екземпляри от 13-18 в. Читалището е първият член на Международния библиографски съюз в Брюксел от цяла Източна Европа. Балетната школа към читалището, която навърши 55 години от създаването й, е обучило над 5000 деца. След смъртта на естрадния певец Емил Димитров читалищната зала е преименувана на негово име. Читалище “Съгласие 1869” е носител на орден “Кирил и Методий”.
В Плевен функционират ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР “ИВАН РАДОЕВ” – разполага с две сцени и 610 места, ПЛЕВЕНСКАТА ФИЛХАРМОНИЯ с открита оперна сцена “Христо Бръмбаров”, СЕВЕРНЯШКИЯТ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ, АНСАМБЪЛЪТ “МИЗИЯ”.
РЕГИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ е с етнографски и природонаучен отдел и Постоянна експозиция на оперната прима Гена Димитрова. Музеят е един от най-големите в България. Разположен е във внушителна по размери и впечатляваща с архитектурата си сграда, обявена за паметник на културата, построена в края на 19 в. На площ от 8000 кв. м са представени историята, културата, флората и фауната на Плевен и региона от най-дълбока древност до наши дни. Музеят съхранява повече от 5000 експоната, експонирани в 24 зали, разделени по теми “Археология”, “Османско владичество”, “Българско възраждане”, “Етнография”, “Съвременна история” и “Природа”. Едни от най-ценните експонати на музея са златните съдове от Вълчитрънското съкровище, най-старото тракийско златно съкровище у нас.
СКОБЕЛЕВИЯТ ПАРК-МУЗЕЙ е изграден на самото бойно поле през 1904-1907 г. На това място през август-септември 1877 г. отрядът на генерал Скобелев води кръвопролитни сражения, в които са убити и ранени 6500 воини. Костите на загиналите са съхранени в 9 братски могили и в костницата. Руски оръдия от войната са подредени като батареи.
КЪЩАТА-МУЗЕЙ “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ІІ” е построена през 1873 г. от дряновски майстори. Тук на 11 декември тържествено е посрещнат император Александър ІІ. В тази къща живее първият военен губернатор на Плевен генерал Скобелев. Музеят е създаден през 1904-1907 г.
МУЗЕЯТ НА ВИНОТО в Плевен се намира в пещера, която се намира в Националния парк “Кайлъка”, на 5 км от центъра на града, и се състои от пет галерии с площ 650 кв. м. Създаден е от български и френски архитекти, енолози и музейни експерти.
В града се намира ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ “ИЛИЯ БЕШКОВ”, която съхранява живописни платна, графики и скулптури на български майстори от различни епохи, сред тях творби на Владимир Димитров-Майстора, Дечко Узунов, Николай Павлович, Георги Данчов, Илия Бешков, Светлин Русев и др., както и платна на световноизвестни художници, като Рембранд, Домие, Кете Колвиц. В града има и ИЗЛОЖБА-ДАРЕНИЕ СВЕТЛИН РУСЕВ – художествена галерия с около 400 произведения на известни български и чужди художници.
РЕДОВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ
В Плевен се провеждат:
- Национален фестивал на българската популярна песен “Златният Арлекин” /в чест на Емил Димитров/;
- Лауреатски дни “Катя Попова” /провежда се през две години/;
- Ежегоден панаир “Партнерс експо”;
- Празници на българската и руската култура;
- Национален конкурс за българска драматургия;
- Международен пленер за живопис /през две години/;
- Национално биенале на малките форми;
- Международно биенале по фотография;
- Национален фестивал на авангардния видеофилм “Артвизия” и др.
В града се празнуват 10 декември – Ден на признателността, и 15 май – Официален празник на Плевен.

Забележителности

ЦЪРКВАТА “СВЕТИ НИКОЛАЙ” е единственият паметник от Възраждането с национално значение. Църквата е построена през 1834 г. на мястото на малък параклис от времето на Втората българска държава. Иконостасът в църквата е изработен от майстори от тревненската резбарска школа, а иконите са дело на представители на самоковската школа. В храма се намира една от най-богатите колекции от икони на Димитър Зограф, която включва 68 икони.
ЦЪРКВАТА “СВЕТА ТРОИЦА” е един от най-големите храмове в Плевен. Строежът й е започнат през 1893 г. и окончателно е завършен през 1913 г., като църквата е осветена от Митрополит Климент. Храмът е в източноправославен стил, като колоните му са от римско време.
Градежът на ЦЪРКВАТА “СВЕТА ПАРАСКЕВА” е започнал през 1870 и е завършил през 1872 г., но сведения за църква с това име се намират още от 1523 г. Около 1858 г. към църквата било открито училище. С развитието на занаятите и търговията в града се наложило църквата да се поднови и разшири. Църквата била тържествено осветена лично от екзарх Антим І. Храмът е посветен на архидякон Стефан, на славянските просветители Св. Св. Кирил и Методий и на преподобната майка Параскева. Иконите са дървени и са подарени от различни занаятчийски сдружения, а стенописите са дело на даровития българин Господин Сербезов.
С Руско-турската война от 1877-1978 г. се свързват почти всички забележителности в града. Близо 200 са паметниците, които напомнят за битките, които са се водили по тези места.
Един от символите на Плевен е СКОБЕЛЕВИЯ ПАРК. Той е простира на територията, на която отрядът на генерал Скобелев води легендарните си битки срещу непобедимия Осман паша за превземането на града. Паркът е естествен декор на създадения исторически мемориал “Плевенска епопея 1877”, една от 33-те панорами в целия свят. ПАНОРАМАТА “ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ – 1877 Г.” е разположена на върха на хълм. Създадена е в чест на 100-годишнината от обсадата на Плевен, по подобие на Бородинската панорама в Москва. По оригинален начин са възпроизведени драматичните събития при щурма на града. Мемориалът е единствен на Балканския полуостров и респектира със своята импозантност. Живописните платна, експонирани в 4 зали, са дело на 11 руски и двама български художници. Особено впечатляваща е залата, представяща трите щурма при блокадата на града. Панорамният комплекс включва още Костницата, Къщата-музей “Стоян и Владимир Заимови”, много автентични оръдия, десетки братски могили и паметници.
На територията на парк “Кайлъка” се намират основите на РИМСКАТА КРЕПОСТ СТОРГОЗИЯ, втората по големина в българия след царската базилика в Плиска. Тя е изградена по време на късната античност през 4-6 в., на площ от 31 дка. Запазени и реставрирани са укрепителната система, раннохристиянската базилика, хореум.
На централния градски площад “Възраждане” се намира МАВЗОЛЕЯТ НА ПАДНАЛИТЕ В ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА РУСКИ И РУМЪНСКИ ВОЙНИ “СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”. Параклисът-мавзолей е направен в стила на българските църкви от периода на Средновековието. В криптата впечатляват иконите, рисувани от Иван Мърквичка и проф. Антон Митов. Отвън на стените на мавзолея са монтирани плочи с имената на загиналите руски и румънски офицери. Над входа на мавзолея има барелеф на Св. Георги Победоносец.
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
Природата около Плевен е изключително красива. В непосредствена близост до града, в долината на река Тученица, се намира известният ПАРК КАЙЛЪКА. На 12 км от Плевен е ПРИРОДНИЯТ РЕЗЕРВАТ “ЧЕРНЕЛКА”, който през 1969 г. е обявен за защитена територия. Освен с причудливите карстови форми на каньона на реката, местността е известна и с богатството от древни артефакти – много древни предмети и останки от праисторическите времена. Впечатляващи са скарлното образувание “Мечока”, късноантичната и средновековна крепост “Градище”, “Царевата пещера” и римският път.

Околности

В Област Плевен има над 450 археологически и културни обекти, от тях 215 са паметници на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 г.Край плевенското село ВЪЛЧИТРЪН през 1924 г. е открито най-голямото ЗЛАТНО ТРАКИЙСКО СЪКРОВИЩЕ, намирано досега в България. Съдовете са с общо тегло над 12 кг и са изложени в Националния археологически музей в София.
В региона, на 5 км от вливането на р. Искър в Дунав, в северозападната част на с. Гиген, се намират развалините на римския и византийски град УЛПИЯ ЕСКУС. Той е възникнал в началото на 1 в. Бележи икономически и културен разцвет през 2 и началото на 3 в. Върху развалините му през 10 в. било построено селище, което просъществувало до 14 в.

Забележителност в околността е ГРАД НИКОПОЛ, където се намират следи от живот от времето на старокаменната епоха. В района на хълма Калето се открити останки от времето на траките /1200-100 г. пр. н. е./. По времето на Римската империя селището е включено в провинцията Мизия. През 1059 г. получава името Никопол /град на победите/. През 14 в. е със статут на втора резиденция на Търновското царство. Тук Иван Шишман дава последен отпор на османските завоеватели. Битката при Никопол през 1396 г. е повратна точка в историята не само на България, но и на Балканите. По време на османското владичество Никопол е един от най-големите военно-административни центрове с крепост и с интензивен стопански и културен живот.

Здравеопазване

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в Община Плевен е представено от Районния център по здравеопазване, Многопрофилната болница за активно лечение, Болничната база за активно лечение към Военно-медицинска академия – София, от 16 диагностично-консултативни медицински центрове, 16 лаборатории и 273 индивидуални лекарски и стоматологични практики. В града има и Център за спешна медицинска помощ, Хигиенно-епидемиологична инспекция, Районен център за трансфузна хематология, Дом за медико-социални грижи за деца.

Спорт

Плевен е сред най-големите спортни центрове в България. Най-големи постижения са постигнали спортистите Тереза Маринова /олимпийска титла по лека атлетика/ и Гълъбин Боевски /олимпийска титла по вдигане на тежести/.
Спортистите в Плевен имат отличия в областите на карате, лека атлетика, борба, вдигане на тежести, волейбол, тенис на маса, баскетбол.
В града има два стадиона, зали за тенис, волейбол, баскетбол, закрита лекоатлетическа писта, два тенискорта, рудербасейн за целогодишна подготовка, база за конен спорт. Спортното училище в града е най-силната школа за откриване и развитие на спортни таланти. В него се обучават над 2500 ученици по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, хандбал, шахмат и др.

Имот на деня

тристаен софия център
Тип на имота: тристаен
Град: София
Квартал: ЦЕНТЪР
Площ: 80 кв. м.
Цена: 128000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 10

  • Currently 4.00/5

Оценка: 4.0/5 (2 гласа)Случаен имот

Тип на имота: офис

офис софия банишора Град: София
Квартал: БАНИШОРА 4
Площ: 54 кв. м.
Цена: 43000 EUR