ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Разград

Разград се намира в централната част на Североизточна България, в Дунавската хълмиста равнина. Той е най-големият град в Лудогорското плато, което е част от Дунавската равнина. Разград е разположен в долината на река Бели Лом. Отстои на 60 км югоизточно от Русе, на 130 км северозападно от Варна, на 55 км северозападно от Шумен, на 36 км северно от Търговище.

Разград е административен център на едноименните община и област. Област Разград включва седем общини. В града има три промишлени зони, разположени периферно. В различните му райони са застъпени всички видове строителство – нискоетажно, индивидуално, жилищно и многоетажно жилищно строителство.

КЛИМАТ

Разградска област е с умерено континентален климат със сравнително неголеми температурни разлики през годината. Най-ниските температури през зимата достигат до минус 12 – минус 10 градуса, а през летните месеци най-високите температури са 30 – 35 градуса.

НАСЕЛЕНИЕ и РЕЛИГИЯ

Населението на областта е около 46 000 души. В Разград живеят представители на различни общности – българи, турци, роми и др. Мнозинството от населението изповядва православното християнство, втори по численост са мюсюлманите – около 27 %.

История

Историята на града датира от времето на античните цивилизации. На 3 км от центъра на Разград са открити останки от римското селище Арбитус, което от 2 до 6 в. вече е град. Късноантичният Арбитус е построен върху тракийско селище с неизвестно име от 4-5 в. пр. н. е. След средата на 4 в. Арбитус е ранновизантийски град. В средата на 5 в. градът страда от хунските нашествия, а по-късно е бил унищожен от аварите. Върху развалините му е издигната ранна средновековна крепост, съществувала от средата на 9 в. /според други сведения – от 7-8 в./ до средата на 11 в.

Върху останките на разрушения от нашествията византийски град възниква средновековното българско селище Хръзград /Хръсград, Хризград/. Една от хипотезите за това название на града е, че името е свързано с прабългарското и славянското божество Хърс /означава слънце, сияние, град/. Градът е бил важно средище на живот по времето на Борис І, Владимир Расате, Симеон Велики, Петър І, Борис ІІ, Константин VІІ Багрянородниэ и сина му Роман ІІ, както и на Никифор ІІ и на наследника му Василий ІІ. Средновековният град, построен върху останките на Арбитус, е бил български до 971 г. Както много други градове и той става жертва на руско-византийските войни и политически спорове.

През 1388 г. градът пада под турска власт. Градът се оформя като малък град след 1450 г. По време на османското владичество Разград често сменя своя статут – нахия, кааза, вилает, санджак. От 1573 г. е вакъфско селище и постепенно става занаятчийски център. Тук били отглеждани копринени буби. Градът имал доста стабилни търговски отношения с цялата Османска империя. От 16 в. в него имало дори търговска колония от Дубровник. Развива се като типичен ориенталски град. Постепенно тук се заселват българи от околните села и променят етническия му облик. След 1829 г. в града се оформят еснафски сдружения. Държавното производство на Османската империя е представено от фабриката за селитра, азотнокисела сол на натрия или калия, създадена през 1843 г. През 1860 г. е отворено първото класно училище, а през 1866 г. е открита телеграфна станция.

По времето на Априлското въстание революционен комитет в града основава Ангел Кънчев. Разград е известен и с четата на войводата Таньо Стоянов, осъществила бойни действия в района на Лудогорието. Градът е освободен на 28 януари 1878 г., когато руските войски влизат в града, предвождани от княз Александър Дондуков-Корсаков. Князът присъства през 1879 г. на първата копка за Мавзолея на руските освободители.

След Освобождението Разград е окръжен град от 1881 до 1901 г. След това става околийски център, което забавя просперитета му. Основни занимания на населението са земеделието и занаятите, а основни предприятия – дараци и чепкала, дъскорезници, ярмомелки, тепавици, фабрики за сода, лимонада и халва, мелници, фабрика за порцелан и др.

През периода 1944-1989 г. градът е околийски, окръжен и областен център. По-важни промишлени предприятия от близкото минало са Заводът за стъкло и порцелан “Дянко Стефанов”, открит през 1961 г. и закрит през 1998 г., Фармацевтичното предприятие “Антибиотик”, открит през 1954 г., сега собственост на международния консорциум Актавис, Машиностроителното предприятие “Дружба”, действащо от 1964 г., Заводът за промишлена преработка на царевица, Птицекланицата “Лудогорско пиле”, открита през 1975 г., и др. Днес Разград е модерен и съвременен град, център на фармацевтичната промишленост в страната.

Икономика

В Община Разград е застъпена предимно хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната и фаянсовата промишленост. Находищата на каолин в близост са предпоставка за развитието на силикатната промишленост в производствената база на “Каолин” АД. Общината е с много добре развито зърнопроизводство.

В Разград са газифицирани структуроопределящите предприятия в промишлените зони. Природният газ няма алтернатива в промишлеността и в бита.

В града функционират градска пречиствателна станция за отпадни води и три пречиствателни станции за промишлени отпадни води, а също и пет локални пречиствателни станции.

Транспорт

Още от античността в Разград естествено се пресичат важни пътища, свързващи Централна Европа с Черноморието и Азия. През града минават международният път Е 70 Русе – Варна, а на 7 км от града е железопътната линия по същия маршрут, които са най-пряката връзка между река Дунав и Черно море. През Разград преминават и второкласните републикански пътища Тутракан – Кубрат – Разград – Търговище, и Русе – Кубрат – Исперих – Дулово. Най-близкото международно летище и морско пристанище са във Варна, а най-близкото международно речно пристанище е в Русе.

Образование

В Разград има 11 средни училища, от които 3 профилирани гимназии – езикова, природо-математическа и хуманитарна, и 8 професионални училища. В града функционират и два колежа – Технологичен колеж към Русенския ВТУ “Ангел Кънчев” и Стопански колеж към Софийския УНСС.

Култура

ДРАМАТИЧНИЯТ ТЕАТЪР “АНТОН СТРАШИМИРОВ” е създаден през 1947 г. като Общинска театрална трупа. Получава статут на Държавен театър през 1957 г. Репертоарът му е насочен предимно към българската драматургия. Театърът е гастролирал в Русия, Турция, Сърбия и Черна гора.

В Разград функционират още ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР и РАЗГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЯ “ПРОФ. ДИМИТЪР НЕНОВ”.

ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ “ПРОФ. ИЛИЯ ПЕТРОВ” е открита през 1972 г. Във фонда й се съхраняват 2072 произведения на изкуството – живопис, графика, скулптура, икони и карикатури. В галерията са изложени творби на световноизвестни български художници, цялостни колекции на разградските творци Драган Данаилов, Георги Йорданов, Коста Петров, Максим Цанков, колекции от жвописните платна на Димитър Стефанов, Златко Батенбергски, Иван Филчев, Илия Петров.

В града се намира и ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ.

В Разград има няколко музея:
- ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – експозицията му представя традиционната култура на най-характерната местна етнографска група – “капанци”, потоми на прабългарите;
- ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – началото му е поставено от акад. Анани Явашев през 1887 г. в сградата на местната мъжка гимназия. В него се съхраняват 53 000 експоната. Археологическата експозиция на музея, която е най-голяма, обхваща движими паметници от най-ранно засвидетелстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит, до края на Второто българско царство;
- КЪЩАТА-МУЗЕЙ “СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ” е открита през 1980 г. в дома на двамата възрожденци-просветители;
- КЪЩАТА-МУЗЕЙ “ДИМИТЪР НЕНОВ” се помещава в родната къща на известния пианист и композитор от 1992 г. Музеят разполага и с малка концертна зала, където целогодишно се изнасят камерни концерти.

В града функционират: КАПАНСКИЯТ АНСАМБЪЛ, който съществува от 1966 г. със специфичен музикален и танцов репертоар; ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ РАЗГРАД; ХОР ЖЕЛЕЗНИ СТРУНИ.

РЕДОВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

В града се провеждат следните международни културни събития:
- Международен конкурс за млади пианисти “Димитър Ненов” – във всяка четна година през месец май;
- Международен пленер по живопис – всяка нечетна година през месец октомври;
- Международна изложба на сатиричната рисунка и карикатура – всяка четна година през месец ноември;
- Фестивал на народните традиции и художествени занаяти – ежегодно през месец юли.

Националните културни прояви са:
- Музикални дни “Димитър Ненов” – всяка нечетна година през месец май;
- Национален конкурс “Децата на България танцуват” – всяка нечетна година през месец май;
- Национален литературен конкурс “Станка Николица Спасо-Еленица” – на пет години през месец октомври;
- Национална Рок Фиеста – ежегодно през септември с участието на групи от цяла България;
- Панаир на киселото мляко – ежегодно през месец юли; говори се, че вкусът на млякото е уникален заради билка, която расте по околните местности и която овцете предпочитат в менюто си.

В Разград се провежда и Фестивалът на хоровете от Североизточна България /ежегодно през май/, Традиционен есенен панаир /ежегодно през септември/.

Забележителности

На територията на града са регистрирани около 1200 недвижими паметници на културата. Заедно с многобройните документи и предмети те илюстрират богатата материална и духовна култура на племената и народите, живели в Лудогорието през хилядолетията.

Историческа забележителност е МУЗЕЯТ АБРИТУС, един от символите на града. В него са запазени ценни предмети, свързани с историята на България. Археологическият резерват “Абритус Мавзолей-костница на руските войни, загинали за освобождението на Разград” се намира в центъра на площад “Възраждане”. Построен е по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер, по това време архитект на града. Основният камък е положен през 1879 г. от княз Александър Дондуков-Корсаков, официално е открит през 1880 г. От 1967 г. е паметник на културата с национално значение. През 1978 г. тук са пренесени костите на погребаните в разградските гробища руски войници.


РЕЗЕРВАТЪТ “АБРИТУС” е разположен на площ от 1 000 дка. В него са представени многобройни паметници на римската, тракийската и средновековната българска култура. Най-забележителната му част е античният град Абритус, който е открит в местността “Хисарлъка”, на около 3 км от Разград, на площ от 150 дка. Включен е в стоте национални туристически обекта. Абритус възникнал като тракийско селище, което през 1 в. се превърнало в римски военен лагер, а по-късно - в град. През 7 в. на негово място възниква българско селище, което просъществувало до 10 в.

Античният град е открит при разкопки през 1954 г. Абритус е изграден в стила на римските градове – с прави улици, обществени сгради, построени в центъра около градски площад. Бил е водоснабден и защитен с крепостни стени. По време на разкопките са разкрити голяма жилищна сграда, голяма част от крепостна стена, 29 кули и 3 врати. Сред най-известните експонати са Златния Пегас със световна известност и най-голямото късно антично съкровище от 835 златни римски монети от 5 в., които са отлично запазени, колективна находка от тракийски бронзови релефи и др.

Великолепен образец на възрожденската ни архитектура е ЦЪРКВАТА “СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ” в кв. “Вароша”. Построена е през 1860 г. и е преустроена през 1903 г. Тя е първата куполна базилика, построена в този град. Дърворезбата на иконостаса е от 1862 г. и е дело на майстор Генчо Кънев. Големите икони от 1863 г. са изографисани от Захарий Цаньов.


ДЖАМИЯТА “ИБРАХИМ ПАША” е мюсюлмански храм, включен в каталога на ЮНЕСКО като третата по големина джамия на Балканите. Построена е през 1616 г. по времето на Ибрахим паша и управлението на султан Ахмед І. Смята се за един от най-красивите образци на класическата османска архитектура. Стените и таванът на джамията са богато и оригинално декорирани.


Един от символите на града е ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА /1864 г./. Тя представлява стройно каменно тяло във формата на паралелепипед и дървена надстройка с часовников механизъм. Висока е 26.15 м и е построена от тревненския майстор Тодор Тончев на мястото на стара кула от 18 в. Отличава се от другите часовникови кули в страната с дъгообразните си корнизи и куполен покрив, които я приближават до черковната архитектура.


Символ на града е и “МОМИНАТА ЧЕШМА” /1885 г./. Тази оригинална и изящно изработена чугунена скулптура на девойка в класически стил е единствената подобна женска фигура в България. През 1967 г. уникалната “Момина чешма” е включена в списъка на паметниците на културата с национално значение.


Реставрираните къщи в АРХИТЕКТУРНИЯ КВАРТАЛ “ВАРОША” напомнят за автентичната атмосфера на града през 19 в. Тук се намират къщи-музеи на личности от града с принос за българската национална култура, Етнографският музей, клубове на дейци на културата.


Обект с елементи на австро-унгарската барокова архитектура е построената в годините след Освобождението внушителна сграда на РАЗГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ.

Околности

На 2,5 км югозападно от село Свещари, на 42 км североизточно от Разград се намира ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ РЕЗЕРВАТ “СБОРЯНОВО”, част от който е СВЕЩАРСКАТА ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА. Тя е сред стоте национални туристически обекта. Разкрита е при разкопки през 1982 г. Като паметник на културата със световно значение тя е под закрилата на ЮНЕСКО. Гробницата е от 4 в. пр. н. е. и е образец на тракийското строително изкуство.
Резерватът включва над 140 археологически и други паметници на културата. В центъра му са разположени останките от древния град Хелис, гетски административен, икономически и културен център през 4-3 в. пр. н. е., с площ над 10 хектара, ограден с двоен кръг крепостни стени с дебелина над 4 м.

В село Побит камък, на 18 км от Разград, сред живописна местност на площ от 4 дка е разположен уникален ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС. Акцент в него са три реставрирани къщи от епохата на българското Възраждане, в които оригинално е възстановена уредбата на балканджийското жилище. Тук са представени и възстановки на традиционни местни занаяти – ковачество, железарство, бъчварство. Изключителна атракция е възстановената вятърна мелница.


На 10 км южно от града се намира ЛЕСОПАРКЪТ ПЧЕЛИНА /КОВАНЛЪКА/, който предлага много възможности за отдих, спорт и туризъм. В парка има почивни станции, заведения и хижа.


ПРИРОДНИЯТ РЕЗЕРВАТ “ВОДЕН” – едно от най-прелестните кътчета на Лудогорието – се намира на 36 км североизточно от Разград. Той е известен с вековната си широколистна гора, с развъдното дивечово стопанство за зубри, елени-лопатари и др.


Друга природна забележителност е “КУРИЯТА” – вековна дъбова гора край село Гороцвет, разположена върху площ от 70 дка. Представлява група от 282 дъбови дървета на възраст над 200 години.


По горното течение на река Бели Лом през 1963 г. е построен ЯЗОВИР “БЕЛИ ЛОМ” – най-големият язовир за напояване и риболов в този край. Северно от язовирната стена е открита ВИЛА РУСТИКА – останки от жилищна и стопанска сграда на имение от 2-3 в.

Спорт

Популярни и развити спортове в града са борбата /местният клуб по борба “Лютфи Мехмедов” е един от най-успешните по свободна борба в страната/; баскетболът /развива се от 1937 г., когато е построено първото бакетболно игрище в града. Баскетболният отбор на града е осигурил много таланти за родния спорт и националния отбор/; шахматът /мъжкият отбор на шахматния клуб “Абритус” на няколко пъти е сред челните отбори в България/; футболът /клубът на града се състезава във “В” футболна група/; колоезденето /през 80-те години в Разград е изграден колодрум и градът традиционно е включван в един от етапите на Колоездачната обиколка на България/; спортното ориентиране е с традиции в Разград.

Имот на деня

тристаен софия център
Тип на имота: тристаен
Град: София
Квартал: ЦЕНТЪР
Площ: 80 кв. м.
Цена: 128000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 10

  • Currently 4.00/5

Оценка: 4.0/5 (2 гласа)Случаен имот

Тип на имота: тристаен

тристаен софия сухата-река Град: София
Квартал: СУХАТА РЕКА 4
Площ: 90 кв. м.
Цена: 73000 EUR