ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Русе

Русе е петият по население град в страната след София, Пловдив, Варна и Бургас и втори по големина в Северна България след Варна. Той е най-голямото българско пристанище на река Дунав. Намира се в източната част на Централна Северна България, край устието на река Русенски Лом, на границата с Румъния. Отстои на 320 км североизточно от столицата, на 203 км северозападно от Варна и на 106 км североизточно от Велико Търново.

Мост над Дунав свързва Русе с румънския град Гюргево и е най-краткият път до румънската столица Букурещ. През Русе минава голяма част от външната търговия на България с и през Румъния.

Градът е разположен на 45,5 м средна надморска височина. Застроената част на Русе има формата на елипса по продължение на реката с обща дължина около 11 км. Ширината на речното корито на Дунав при Русе е 1 км, а дълбочината – 10 метра. Реката е най-важният елемент в географската среда на града. През различните епохи Русе винаги е бил седалище на флотилии. Днес той се свързва с пристанищата на десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн и каналните връзки на Западна и Централна Европа.

Русе е един от най-красивите български градове. Наричан е още „Малката Виена” заради уникалната си старинна архитектура. Градът е с вековни традиции в културата, изкуството и образованието, със силно развита промишленост и търговия. През 2009 г. спечели почетна награда за най-красив град в България.

Русе е център на едноименните община и област. Русенска област включва осем общини – Русе, Бяла, Иваново, Ценово, Борово, Сливо поле, Две могили и Вятово, сред които силно доминира община Русе. Северната граница на областта, която минава по поречието на река Дунав, съвпада с държавната граница с Румъния. Реката е добра предпоставка за цялостното развитие на областта – за развитието на индустрията, земеделието, транспорта и трансграничното сътрудничество в Дунавското пространство.

КЛИМАТ

Климатът на Русе е умереноконтинентален. Лятото е сухо и горещо. Средната годишна температура е 12,9 градуса по Целзий. Средните месечни валежи са 432,6 мм.

В съчетание с особеностите на релефа климатът създава благоприятни условия за развитие на селското стопанство – отглеждане на зърнени култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и животновъдство.

История

Русе е град с двадесет и три вековна история, която започва с изграждането на тракийско селище. През римско време, през управлението на император Веспасиан /69-70 г./ на мястото на селището възниква крепостта Сексагинта Приста. Името се превежда като „шестдесет кораба”. Крепостта е част от фортификационната система по северната дунавска граница на Римската провинция Мизия.

Крепостта по-късно била унищожена от нападенията на авари и славяни през 6 в. През периода на Първото българско царство /9-11 в./ и Второто българско царство /12-14 в./ на дунавския бряг, близо до руините на Приста, съществува укрепено селище с името Русе, по-късно Гюргево /наричано е още Голямо Йоргово/. То се утвърждава като значим търговски център. През Средновековието градът е сред най-добре развитите територии в българската държава.

Превзето е от османските турци през 1388 г. По време на османското владичество е важна крепост и главна врата на север от Турската империя. През 16 в. се нарича Руси, а през 17 в. се преименува на Русчук. През 18 в. е превърнат в голяма крепост и през 19 в. е избран за административен център на тогавашния Дунавски вилает на Османската империя, простиращ се от Варна и Тулча до София и Ниш.

През 19 в. Русе е първият град в България, придобил ясно изразен европейски вид, което е илюстрация на неговия икономически просперитет. До голяма степен Русе е бил пионер в много отношения. Тук се издава първият и единствен по това време вестник на български език. През 1866 г. е построена първата у нас железопътна линия Русе – Варна, през 1881 г. се създава първото морско училище, а през 1883 г. – първата метеорологична станция.

Русе е един от най-големите центрове на българското Възраждане и важно средище на българското национално-освободително движение. Русенският революционен комитет два пъти е обявен за централен за вътрешността на страната. Освободителните бърби в Русе се свързват с имената на баба Тонка, Никола Обретенов, Ангел Кънчев, Захари Стоянов, Георги Икономов, Иларион Драгостинов и др. Тук творят известни български и чуждестранни архитекти, писатели, художници. В края на 19 и началото на 20 в. са построени множество красиви сгради. Стилът на много от тях е повлиян от виенската архитектура, което дава на града прозвището „Малката Виена”.

Съвременната история на града започва на 20 февруари 1878 г., когато руските войски на генерал Тотлебен превземат града и слагат край на петвековното османско владичество. Градът приема официално име – българското Русе.

След Освобождението Русе е водещият български стопански и културен център. За няколко десетилетия се превръща във входна врата на България към Европа.

Градът е първи в редица нововъведения:
- създава се първата аптека в страната;
- през 1876 г. е построена първата пивоварна фабрика у нас „Света Петка”;
- през 1878 г. Русе става първият град у нас с градоустройствен план;
- през 1881 г. е построен първият метален кораб;
- през 1881 г. е създадена първата частна банка „Гирдап”;
- през 1881 г. е създадена първата фабрика за обработка на кожи;
- през 1883 г. е създадена първата сапунена фабрика;
- учредена е първата търговска камара;
- през 1891 г. е създадено първото застрахователно дружество „България”;
- през 1896 г. е построен първият асансьор в България;
- през 1897 г. в града се е състояла първата кинопрожекция.

Между Първата и Втората световна война, след завземането на Южна Добруджа от Румъния, значението на града намалява. Връщането на Южна Добруджа на България през септември 1940 г. възстановява водещата роля на Русе, който е определен за областен център.

След 1944 г. Русе отново е голям икономически, транспортен, културен и просветен център. Особено силен тласък на развитието му дава построяването на Дунав мост през 1954 г. Градът бързо се индустриализира. Развиват се машиностроенето /корабостроене, производство на металорежещи машини, електроника, приборостроене и др./, химическата промишленост /нефтопреработване, производство на бои/ и леката промишленост /особено шивашката промишленост/. Изградено е голямо пристанище. Градът става университетски център.

През 80-те години в продължение на десетилетие Русе е обгазяван от химическия завод в Гюргево, което се отразява негативно върху неговото развитие. Населението започва да намалява. През 90-те години повечето големи предприятия в града западат, а безработицата се увеличава, което води до нови изселнически вълни. След 2000-та година градът постепенно започва да възвръща предишната си водеща роля.

Икономика

Русе е голям български индустриален център. В икономиката на града преобладават отраслите на леката промишленост – шивашка, текстилна и хранително-вкусова. Развити са нефтохимическата и химическата промишленост – в Русе се намират фирмите за бои и смазочни масла Оргахим, Приста ойл и Мегахим. Машиностроенето и корабостроенето са представени от Дунарит /за военна и машиностроителна продукция/, от Корабостроителен и Кораборемонтен завод с възможности и капацитет за строителство и ремонт на всякакви речни и речно-морски кораби. В Русе е и седалището на Съюза на дунавските корабособственици и мениджъри в България, седалището на Управлението за проучване и поддържане на българския участък от река Дунав, както и регионалното управление на Морска администрация. Развито е и металообработването, представено от „ЖИТИ” АД – производител на изделия от нисковъглеродни стомани, от Прециз Интер Холдинг – за производство на алуминиеви изделия, и др. Развита е електронната промишленост – „СЕТ” АД за производство на печатни платки.

Област Русе разполага с добри водоизточници. Енергийната структура е добре развита и има капацитетни възможности да поеме големи натоварвания.


В Русе е създаден един от първите в България индустриални паркове. В момента там се помещават френският производител на алуминиеви профили за автомобили „Монтюпе”, испанската фирма „Керос” за производство на гранитогрес и фаянс и др.


Винпром Русе произвежда висококачествени алкохолни напитки. През 2003 г. предприятието беше закупено от руски бизнесмени.


Търговията в града е представена от хипермаркетите Метро, Технополис, Техномаркет Европа, Кауфланд, Мосю Бриколаж, Практикер, Билла и др.


В Русе, в непосредствена близост до пристанище Русе Изток и Дунав мост, се намира и най-голямата Свободна безмитна зона на територията на България. Тя разполага с добре изградена инфраструктура /удобни подходни пътища, водоснабдяване, електро- и газификация, добри телекомуникации/, както и с 350 000 кв. м покрита складова площ. Свободната безмитна зона разширява възможностите за развитие на транспорта и логистиката в областта.

Транспорт

Тук практически са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен.

В Русе се пресичат два европейски транспортни коридори - № 7 /Майн – Рейн – Дунав/ и № 9 /Хелзинки – Киев/Москва – Одеса/Кишинев – Букурещ – Русе – Стара Загора – Дедеагач на Бяло море/, които осигуряват връзката между районите на Балтийско и Северно море, от една страна, и Средиземно и Черно море, от друга.


Русе се намира на най-голямата транспортна магистрала в Европа – река Дунав, която свързва града с десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн чрез каналните връзки на Западна и Централна Европа.


Пристанище Русе е най-голямото българско пристанище на река Дунав и едно от най-големите по долното течение на реката.


В Русе се намира единственият засега мост над река Дунав в българския й участък, построен през 1954 г. и свързващ Русе с румънския град Гюргево. Мостът е дълъг 2,8 км и е на височина 30 м над водите на реката. Притежава две нива – за влакове и за автомобили. От 1993 г. функционира и фериботна линия Русе – Гюргево.


На 17 км от града се намира гражданското Летище Русе в село Щръклево, което в момента не функционира, но би могло да бъде приспособено за редовни вътрешни и международни карго и пътнически полети.


Русе е първоначална или последна спирка на жп линиите Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Подкова и Русе – Каспичан – Варна. Чрез тях градът се свързва с националната железопътна мрежа.


Редовни автобусни линии от града има до София, Варна, Плевен, Велико Търново и до много други селища в страната.

Образование

В Русе има добре развита образователна система. В града функционират две висши учебни заведения: Русенски университет „Ангел Кънчев” и Висше училище Земеделски колеж.

Русенският университет „Ангел Кънчев” е приемник на висшето техническо училище, създадено в Русе през 1945 г. В университета 765 висококвалифицирани преподаватели обучават над 7000 студенти.

Култура

Русе е домакин на няколко от най-значимите ежегодни културни събития в страната:
- Международен фестивал за симфонична и кантатно-ораториална музика „Мартенски музикални дни” – 17 – 31 март. Провежда се всяка година с участието на известни музиканти и композитори от цял свят;
- Международен джазфестивал – ноември;
- Фолклорен фестивал „Златна гъдулка” – юни;
- Международен театрален фестивал „Дунав – европейска река, Дунав – река на Балканите”;
- Есенен салон на изкуствата – през втората половина на септември;
- „БГ МедиаМаркет” и Медиен фестивал „Българската Европа” – в края на октомври.

В Русе функционират няколко държавни институции в областта на културата от национално значение. Това са Русенската Опера, Русенската Филхармония, Драматичният театър „Сава Огнянов” и Кукленият театър.


В Русе има няколко музея:

- Регионален исторически музей – открит е през 1904 г. като музейна сбирка, който прераства в градски музей през 1937 г. Експозицията му се състои от над 130 000 единици и се съхранява в пет отдела – Археология, Природа, Етнография, История на България 14-19 в. и Нова история;
- Къща-музей „Градският бит на Русе” – постоянно действаща експозиция, която показва културата от края на 19 и началото на 20 в.;
- Къща-музей „Захари Стоянов;
- Експозиция на открито Римска крепост „Сексагинта Приста”;
- Къща-музей „Тома Кърджиев”;
- Пантеон на възрожденците;
- Къща-музей „Баба Тонка” – отразени са важни моменти от историята на града като голямо революционно средище;
- Експозиция на открито „Ивановски скални църкви”;
- Експозиция на открито „Средновековен град Червен”;
- Национален музей на транспорта – помещава се в сградата на най-старата железопътна станция в България. В него се пазят вагони на султан Абдул Азиз, на цар Фердинанд и цар Борис III;
- Нумизматичен музей на фондация „Братя Бобокови”;
- Градска художествена галерия – съхранява творби на имените български и чуждестранни автори;
- Къща-музей „Елиас Канети”.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

В Русе се намират седалищата на генералното консулство на Русия и на почетните консулства на Монголия и Украйна.

Забележителности

В Русе има над 200 архитектурни паметници на културата, от които 13 са с национално значение. Той е град еталон за европейска архитектура в България, дело на десетки архитекти, инженери, техници и строители. В града са работили известните арх. Фридрих Грюнангер, арх. Нино Росети, арх. Р. Паул-Бранк, арх. Арнолдо Цоки, арх. Едуард Винтер, арх. Иван Майер, арх. Петко Момчилов, арх. Тодор Петров, инж. Я. Шамарджиев, инж. Т. Тонев и др. Творчеството им е образец на стиловете „неокласицизъм” и „сецесион”, характерни за Западна Европа от средата на 19 в. до Първата световна война. Усеща се силното влияние на Виена, Будапеща и Букурещ.

С национално значение са следните забележителности:

- ДОХОДНОТО ЗДАНИЕ с крилатия Меркурий на покрива /Стария театър/ - построено е през 1902 г. от архитектите Раул Бранк, Георг Ланг и Франк Шолц. Първоначално е било доходно здание на училищното настоятелство. Превръща се в емблема на европейската архитектура на града. След много реконструкции днес е модерен храм на Мелпомена /сграда на Драматичния театър „Сава Огнянов”/;
- ПАМЕТНИКЪТ НА СВОБОДАТА е другият символ на Русе. Тази забележителна творба на флорентинския архитект и скулптор Арнолдо Цоки е създадена през 1908 г. Паметникът се намира в центъра на града и е изработен от гранит и бронз. Статуята на върха представлява фигура на жена, която държи меч в лявата си ръка, като с дясната сочи посоката, откъдето са дошли освободителите. На челната страна има надпис: „На поборниците и опълченците, които са взели участие в освобождението на България през 1867-1877 г.”. Паметникът на свободата е част от герба на града;
- ДВОРЕЦЪТ „БАТЕНБЕРГ” е построен през 1879-1882 г. по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер. Трябвало е да бъде дворец на княз Батенберг, но това така и не се случва. Днес в него се помещава Историческият музей. В него се съхраняват праисторическа керамика, съкровища, средновековни стенописи, старо градско облекло, порцелан, стъкло и сребро, монети, кости на праисторически бозайници, сред които е уникалната долна челюст на Мамутус Романос – единствена в света, и др.;
- ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНАТА КАМАРА е построена през 1911 г. от арх. Никола Лазаров. Днес в нея се помещава Регионална библиотека „Любен Каравелов”;
- МУЗИКАЛНАТА ГИМНАЗИЯ е строена през 1900-1901 г. за нуждите на протестантско училище, пансион, детска градина и сиропиталище. Архитект на сградата е Удо Рибау. През 2007 г. е спечелена на търг от фондацията на Братя Бобокови, които имат намерения да я превърнат в музей на модерното и античното изкуство;
- ПАНТЕОНЪТ НА ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ е открит през 1978 г. по повод 100-годишнината от освобождението на България от османско робство. Намира се в старото русенско гробище, което днес е превърнато в Парк на възрожденците. Разположен е върху 4456 кв. м площ. Приютява тленните останки на 453 четници, радетели за свобода и възрожденци. Тук почиват костите на най-видните дейци на българското национално-освободително движение Любен Каравелов, Стефан Караджа, Ангел Кънчев, Захари Стоянов, Панайот Волов, Баба Тонка, Никола Обретенов и др. В средата, под позлатения му купол, гори вечен огън;
- ХРАМЪТ „СВЕТА ПЕТКА”, построен през 1944 г., е първият сполучлив опит за пресъздаването на средновековната Златна църква на цар Симеон Велики в старата българска столица Преслав;
- КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА „СВЕТИ Павел от Кръста” – завършена е през 1892 г. в неоготически стил, с 31-метрова камбанария. Проектът е на италианския архитект Валентино, а стъклописите са дело на унгарския художник Шандор. Храмът е рядък образец на готическата архитектура в България;
- АРМЕНСКАТА ЦЪРКВА – построена е през 16 в.;
- МЪЖКАТА ГИМНАЗИЯ „КНЯЗ БОРИС” – създадена е в периода 1894-1898 г. по проект на арх. Петко Момчилов. Днес е СОУ „Христо Ботев”;
- ДЕВИЧЕСКАТА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА” /днес Математическа гимназия/ е построена през 1909 г. по проект на арх. Едуард Винтер;
- ФЛОТСКАТА КУЛА, построена от арх. Франц Грюнангер през 1884 г. за метеорологични наблюдения;
- ЦЪРКВАТА „СВЕТА ТРОИЦА” – от началото на 17 в.;
- СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „АНА ПАЛАС” датира от 1888 г. и е създадена по проект на арх. Валсамаки;
- БАНКА „БРАТЯ СИМЕОНОВИ” е построена през 1895 г. по проект на Негохос Бедросян. Днес в нея се помещава банка ДСК;
- ДОМЪТ НА МОРЯКА;
- КЛУБЪТ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА;
- УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕЗМИТНАТА ЗОНА;
- КЪЩАТА НА БРАТЯ СИМЕОНОВИ;
- РОДНАТА КЪЩА НА ЕЛИАС КАНЕТИ, нобелов лауреат за 1981 г.;
- КЪЩАТА-МУЗЕЙ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” – музеят е отворен през 1978 г. по случай 100-годишнината от Освобождението на България. В него са изложени много лични вещи на писателя и революционера. Експозицията показва и подробности от българските борби за национално и църковно освобождение;
- МУЗЕЯТ НА БАБА ТОНКА ОБРЕТЕНОВА;
- ТЕЛЕВИЗИОННАТА КУЛА /210 м/ - построена е през 1983 г. и е най-високата в България

В Русе има паметници на падналите в Сръбско-българската война през 1885 г., на русофилите, на Любен Каравелов, Стефан Караджа, Райчо Николов и др.


Към старите забележителности са и КРЕПОСТТА ЛЕВЕНТАБИЯ – сега ресторантски комплекс, портата от Митириза „КЮНТУКАПИЯ”, МАХМУДОВАТА КОЛОНА и др.

Околности

Околностите на Русе предоставят богат избор за отдих и туризъм.

ДУНАВСКИЯТ ОСТРОВ ЛЮЛЯК е достъпен за посещение и е приятен избор за излет и почивка.


ЗАПАДНИЯТ ПАК „ПРИСТА” е разположен на 6 км от Русе по пътя за гр. Бяла.


На 12 км източно от града се намира ЛЕСОПАРКЪТ „ЛИПНИК” с хотели, ресторанти и изкуствени езера.


ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ” – община Иваново, е на около 20 км югозападно от Русе и обхваща 3260 хектара. Създаден е през 1970 г. с цел опазване каньоните на реките Русенски Лом, Черни Лом и Банински Лом с тяхната флора и фауна и с историческите забележителности.


Електрифицираната ПЕЩЕРА ОРЛОВА ЧУКА – втората по дължина в България, е на 25 км южно от Русе. Открита е случайно от овчарчета през 1941 г., а от 1963 г. е със статут на природна забележителност.


На 15 км от града се намира единственият действащ скален манастир в България - БЕСАРБОВСКИЯТ МАНАСТИР.


Други забележителности в околностите на Русе са ИВАНОВСКИЯТ СКАЛЕН МАНАСТИР „СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ” /в местността „Писмата” при с. Иваново; основан през 13 в. от монаха Йоаким/, КРЕПОСТТА ЧЕРВЕН, ЧУДНИТЕ СКАЛИ /впечатляваща скална композиция на десния бряг на река Луда Камчия, близо до с. Аспарухово/ и др.

Спорт

В Русе има три стадиона – Градски стадион, стадион „Дунав” и стадион „Локомотив” – „Аристон”, и няколко спортни зали: „Дунав”, „Ялта”, „Спарки” и лекоатлетическата зала „Локомотив”. Построени са и Плувният комплекс „НОРД” и закритият басейн „Спарки”.

Футболът е представен от три футболни клуба – „Дунав”/Русе/, „Аристон” и „Левски”/Русе/.

Имот на деня

къща-вила софия банкя
Тип на имота: къща/вила
Град: София
Квартал: Банкя
Площ: 120 кв. м.
Цена: 33000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 4

  • Currently 5.00/5

Оценка: 5.0/5 (2 гласа)Случаен имот

Тип на имота: двустаен

двустаен софия фондови-жилища Град: София
Квартал: ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 4
Площ: 63 кв. м.
Цена: 53000 EUR