ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Силистра

Силистра се намира в Североизточна България, в североизточна Добруджа, на южния бряг на река Дунав. Градът е административен център на едноименните област и община. Силистра е основен културен, стопански, транспортен и образователен център в Североизточна България.

Община Силистра е разположена върху ниска тераса на река Дунав. Граничи по суша и чрез Дунав с Румъния. Град Силистра е най-близкото българско пристанище до пристанищата на Украйна Рени и Измаил, откъдето се осъществява внос на въглища, дървен материал и други суровини.

Силистра отстои на 120 км североизточно от Русе, на 442 км североизточно от столицата София, на 409 км от Пловдив и на 143 км северозападно от морската столица Варна. Около 100 км е разстоянието от Силистра до административните центрове Добрич и Шумен.

Област Силистра е разположена на площ от около 2 850 кв. км, населението е 142 800 души. Областта обхваща 118 населени места, от тях 7 общински центрове, 4 от които са градове.

РЕЛЕФЪТ на община Силистра е равнинен, с надморска височина до 200 м. В югозападната част на крайдунавската плодородна низина е разположено езерото Сребърна, дълбоко до 2,3 м. То е обрасло с растителност, сред която гнездят редки птици. В река Дунав са се образували няколко острова, подходящи за туризъм.

КЛИМАТЪТ на Силистра е умерено континентален. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига минус 32 градуса, а максималната е била и до 40 градуса. Средногодишната температура е 11,6 градуса. Валежите са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко – през зимата. Средгодишното количество е 547 мм/кв. м, което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см. Преобладаващите ветрове са с югозападна посока.

НАСЕЛЕНИЕТО на град Силистра е около 42 000 души. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на населението. 72 % от постоянното население в общината живее в град Силистра. Преобладава групата на жителите в трудоспособна възраст, но възрастовата структура се изменя в посока на застаряване на демографската маса. Естественият и механичният прираст на населението е отрицателен. Община Силистра има пъстър етнически състав. Преобладава българският етнос, следван от турския, ромския и други етноси – татари, арменци, евреи и др. Тук се намира единственото в България село с изцяло руско население – Татарица.

История

Силистра се счита за най-стария български град, с много богата и древна история. Силистра е един от най-важните градове в историческата българска област Южна Добруджа.

Според историците градът има близо 1900-годишна история. Силистра е наследник на римското селище Дорострум, основано през 29 г., което е било едно от най-важните в региона, столица на римската провинция Мизия. Градът е бил военен лагер, възникнал в римско време на мястото на старо тракийско селище Дуросторум, което в превод означава “яка крепост”. Става самостоятелен град през 169 г. при управлението на император Марк Аврелий. Дуросторум като административно и стопанско средище и важна митническа станция е м своя разцвет. Издигат се големи и красиви обществени здания, храмове, базилики, бани и частни домове, мраморни статуи и барелефи по площадите, изградени са водопроводи.

През 238 г. карпите превземат града, ограбват го и отвеждат жителите му в робство. Дуросторум за първи път е разорен.

Около 590 г. в града се заселва славянското племе севери. Те дават и друго име на града – Дръстър. Градът просперира. Развива се търговията по суша и по река Дунав. Дръстър става важна българска крепост и е едно от ранните средища на разпространение на християнството. Силистра става главният религиозен център в страната. Градът е признат за първи между епископските градове в страната, а при цар Симеон епископът му е провъзгласен за патриарх на българската църква. През 895 г. цар Симеон се отбранява от маджарите зад стените на Дръстър.

През 972 г. император Цимисхий превзема българската крепост и я нарича Теодорупол. През 976 г. цар Самуил освобождава града и той остава българска крепост до края на хилядолетието. Силистра повторно е завладяна от византийския император Василий ІІ Българоубиец, но през 1070 г. попада под властта на печенежкия вожд Татуш, който не признава властта на Константинопол. Така Дръстър става столица на самостоятелна държава. През 1091 г. византийският император Алексий Комнин успява да разгроми печенегите, да ги засели в Македония и отново да завладее Дръстър.

След успешното въстание на Асеневци през 1185 г. Дръстър влиза в пределите на Втората българска държава. През 1204 г. градът става митрополитски център, а през 1279 г. в крепостта прекарва тримесечна обсада Ивайло.

За първи път името Силистра се употребява при преговорите между цар Шишман и султан Мурад. През 1391 г. Дръстърската крепост пада в ръцете на турците. От 1413 г. гладът е в пределите на Османската империя. В Силистренския санджак са включени девет града – Русокастро, Анхиало, Месемврия, Айтос, Карнобат, Варна, Силистра и Хърсово, и два града от другата страна на Дунав – Аккерман и Килия.

По време на турското робство Силистра е бойно действие на много битки между руските и османските войски в серията войни през 18 и 19 в. През 1810 г. ключът на Силистренската крепост е взет като трофей от руските пълководци Каменски и Кутузов и е пазен в Санкт Петербург. Предаден е на жителите на града в дар през 1958 г. При руската обсада на града през 1854 г. е участвал и писателят Лев Толстой.

След неуспешната за България Междусъюзническа война Силистра е отстъпена на Румъния съгласно Санкт-петербургския договор през 1913 г. От 1913 до 1940 г. градът се е намирал в пределите на Румъния.

През Втората световна война българската държава успява чрез мирна ревизия, с подписването на Крайовската спогодба с Румъния, да си възвърне Южна Добруджа в границите й до 1913 г. През годините до Втората световна война Силистра е била важен стратегически град. След 1945 г. градът губи своето значение и остава встрани от бурната индустриализация. Развива се гравно като център на земеделски район и административен център на Крайдунавска Добруджа. След 1970 г. в града започва да се развива и промишлеността – дървопреработване, машиностроене, хранително-вкусова промишленост и електроника.

Религия

В РЕЛИГИОЗНО ОТНОШЕНИЕ преобладава източно-православното християнство, следвано от мюсюлманството. На територията на областта е разпространено и протестанството – адвентисти и евангелисти. В град Силистра се намира най-старият в България арменски апостолически храм – “Сурп Аствадзадзин” /Св. Богородица/.

Икономика

Основни отрасли за града и региона са земеделието, текстилната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и тухларството. В завод “Хром” се произвеждат неръждаеми изделия. В Силистра се намира един от най-големите производители на месни продукти – месокомбинат “Меком”.

Област Силистра е сред районите с най-голяма концентрация на малки и средни фирми – 99,2 % от всички действащи предприятия.

Най-голямо място в икономическото развитие на областта заема аграрния сектор. Около 80 % от наетите лица в областта се занимават със земеделие. Преобладаващият вид почви на територията на региона са черноземните, което е предпоставка за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Това обуславя добре развито селско стопанство, както и свързаната с него преработвателна промишленост.

Добре се развива търговията, в която работят половината от активно действащите фирми.

Туристическата дейност в Силистренска област има потенциал за растеж и е сред приоритетните сфери на развитие. Природните и историческите дадености на района дават възможност да се развиват почти всички видове туризъм – развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски и ловен.

Транспорт

През Силистра минава европейски транспортен коридор № 7.

Река Дунав е естествен воден път, свързващ Силистра с 11 държави в Централна и Източна Европа.

На километър 381 на река Дунав се намира пристанище Силистра.

В града има летище, но то е изключително малко и не функционира от много години. В състояние е да обслужва пътнически и товарни самолети от малък и среден клас. Най-близкото до Силистра летище е това в румънската столица Букурещ – на 80 км, и Варненското, което се намира на 143 км.

С намиращия се на отсрещния румънски бряг Калъраш има ферибот. От 2009 г. между Силистра и Калараш започва да работи водно такси.

Образование

В Силистра има няколко професионални гимназии:
- Професионална земеделска гимназия “Добруджа”;
- Професионална гимназия по лека промишленост “Пенчо Славейков”;
- Професионална гимназия по механотехника “Владимир Комаров”;
- Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги;
- Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев”;
- Професионална гимназия по строителство “Пеньо Пенев”;
- Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски”;
- Езикова гимназия “Пейо Яворов”.

В града има филиал на Русенския университет “Ангел Кънчев”.

Култура

В Силистра има няколко музея:
- Археологически музей – един от най-съвременните и модерни музеи в страната, с десетки уникални паметници на римската и средновековната българска култура с национално и световно значение;
- Етнографски музей – представя южнодобруджанската материална и духовна култура от 18 и 19 в.;
- Исторически музей – помещава се в сграда, строена през 1923-1924 г. за клон на Румънската национална банка в града. От 1990 г. в нея се помещава археологическата експозиция на Историческия музей, разположена върху площ от 400 кв. м;
- Художествена галерия – разположена е във впечатляваща сграда в стил късен сецесион от началото на 20 в., която е паметник на културата.

В Силистра функционира Драматично-кукленият театър “Сава Доброплодни”, който се помещава в красива собствена сграда. Разполага с голяма зала с 550 места и малка за около 160 души. Основан е през 1942 г.

РЕДОВНИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Силистра може да се определи като фестивален град. Тук се провеждат седем национални и международни форума.
На 14 септември всяка година се чества Празникът на града, който е съпроводен с преплуване от смелчаци-доброволци на Дунав от силистренския до румънския бряг на реката.

На 3-4 май се организира ветроходна регата в памет на капитан Коста Павлов.

На 1 юни в Дунавския парк се провежда детски празник “В света на приключението”.
На 29 юни в града има Гребна регата.

Ежегодно в Силистра се провежда Международен детски танцов фестивал, а на всеки три години – Международен куклен фестивал.

Забележителности

В Силистра и региона има много останки от римско време. Следите от тази епоха са изложени в АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕЗЕРВАТ “ДУРОСТОРУМ – ДРЪСТЪР – СИЛИСТРА”, който се намира в самия център на града. В него наскоро е разкрита и “ПАТРИАРШЕСКАТА БАЗИЛИКА” на първия български патриарх Дамян. Базиликата е първата патриаршеска църква в българската държава и втора по големина в страната.

В областта се намира единствената на Балканския полуостров КЪСНО-АНТИЧНА ГРОБНИЦА от Римската епоха с древни стенописи от 4 в.

На един от най-красивите хълмове южно от Силистра се издига добре запазена турска отбранителна крепост “МЕДЖИДИ ТАБИЯ”, която е построена през 1847 г. До нея се достига от ключови места в града чрез подземни тунели. Крепостта е част от османската фортификационна система, използвана по време на Кримската война /1853-56 г./ и по време на Руско-турската война от 1877-1878 г. Крепостта влиза в състава на Стоте национални туристически обекта.

КУРШУМЛУ ДЖАМИЯ е паметник на културата, построена е през 16 в. и демонстрира майсторството на османските архитекти.

Градският парк на Силистра – прекрасната ДУНАВСКА ГРАДИНА, е може би един от най-красивите в страната. Той е признат за първия обществен парк на България. Има стогодишна история, разположен е на площ от 140 дка и предлага разходки сред екзотични дървесни видове и цветни лехи.

Околности

Уникалният ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ “СРЕБЪРНА” е разположен на 2 км южно от река Дунав и на 16 км западно от Силистра, на площ от 600 хектара. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка. Обявен е за резерват през 1948 г. Обхваща езерото Сребърна и териториите около него. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. По-характерни представители на водната растителност са водните лилии, блатното кокиче, блатната незабравка, папурът и тръстиката. Тук гнездят над 100 вида редки птици, а през прелетния сезон оттук минават над 200 вида изключително интересни птици. Птичият и животинският свят в резервата е изключително богат: водоплаващи птици, къдроглав пеликан, чапли, блестящи ибиси, диви гъски и патици, раци, костенурки, видри, лопатари и др. На брега на езерото е изградена екологична станция на Българската академия на науките и музей, в който са изложени сбирки от всички животински видове, обитаващи резервата. Разполага с голяма колекция от препарирани животни. Резерватът е включен в Конвенцията по влажните зони с международно значение и в Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство. Обявен е за природен паметник на ЮНЕСКО през 1983 г.

В град Тутракан се намира единственият на Балканския полуостров ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ “ДУНАВСКИ РИБОЛОВ И ЛОДКОСТРОЕНЕ”. Съхранява богатата материална и духовна култура на българите от крайдунавските рибарски селища.

МЕМОРИАЛНИЯТ КОМПЛЕКС “ВОЕННА ГРОБНИЦА – 1916 г.” се намира на около 7 км от Тутракан. Това е най-добре поддържаното и най-голямото военно гробище на територията на България.

“ДОБРУДЖАНСКАТА КЪЩА” в град Алфатар, построена през 1893 г., показва традиционната уредба на добруджанското жилище от края на 19 до средата на 20 в.

Уникални културно-исторически паметници са и:
- ХРАМЪТ “СВ. ТРАИЦА” в Алфатар;
- ранно-средновековната крепост “КАРТАЛ КАЛЕ” край с. Руйно;
- паркът “АЯЗМОТО” до гр. Дулово;
- “ИСТОРИЧЕСКАТА ЧЕШМА”, свързана с Кючук-Кайнарджанския мирен договор между Русия и Турция;
- средновековната крепост в местността “ТАШЛЪ МАХЛЕ” в с. Окорш;
- ранно-средновековните СКАЛНИ МАНАСТИРИ до с. Върбино, община Дулово;
- ПРИРОДНИТЕ РЕЗЕРВАТИ “КАРАКУЗ” – ловен резерват, “МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ” – езеро с изящни водни лилии, подходящо за екологичен туризъм.

Имот на деня

тристаен софия център
Тип на имота: тристаен
Град: София
Квартал: ЦЕНТЪР
Площ: 80 кв. м.
Цена: 128000 EUR

Уникални за последните 24 часа: 9

  • Currently 4.00/5

Оценка: 4.0/5 (2 гласа)Случаен имот

Тип на имота: тристаен

тристаен софия център Град: София
Квартал: ЦЕНТЪР 4
Площ: 71 кв. м.
Цена: 92300 EUR