ВИП имоти

Тип на имота: двустаен

двустаен софия овча-купел-2 48871 Град: София
Квартал: ОВЧА КУПЕЛ 2
Площ: 60 кв. м.
Цена: 400 BGN
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Смолян

Смолян е град в Южна България, най-големият в Родопите. Разположен е в живописна котловина в централната най-красива част на Родопите, на 1000 м надморска височина. Градът се намира в Смолянската котловина, на двата бряга на река Черна, която извира от най-високия връх в Родопите – Голям Перелик. Заобиколен е от зелени ливади и вековни гори. Планинският град е съчетал модерното строителство с традиционната родопска архитектура. Смолян е един от най-красивите градове на България.
Отстои на 260 км от столицата София, на 103 км южно от Пловдив, на 98 км западно от Кърджали, на 15 км от международно известния ски център и курорт Пампорово и на 40 км от гръцката граница.
Смолян е административен център на едноименната област и община. Област Смолян граничи с областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг – с Гърция. Разположена е върху площ от 3193 кв. км /2,9 % от територията на страната/ и населението й е около 140 000 жители. Областта се състои от 8 градове и 234 села. Общините, които я съставят са десет – Баните, Борино, Чепеларе, Девин, Доспат, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Златоград.
Община Смолян заема територия от 879 кв. км, 67 % от която са вековни иглолистни гори.
РЕЛЕФЪТ по цялата територия на областта и общината е планински – Източните Родопи, залесени с вековни иглолистни гори и пасища. Средната надморска височина е около 1300 метра. Релефът е съчетание от високи била, разделени от дълбоки речни долини. Най-високият връх е Голям Перелик – 2191 м. Има благоприятни условия за развитието на зимните спортове, туризма и животновъдството.
Геоложкото развитие и релефът са основна предпоставка за натрупването на ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ в региона. Западно от Смолян, по поречието на река Черна, е открито находище на кафяви каменни въглища. В района има и находища на риолит, пясъчник, сребро, оловно-цинкови руди, гнайс и глини, мрамор, инертни материали и варовик. Повечето находища са неразработени.
В региона има много РЕКИ, като по-големите от тях са Арда, Въча, Чепеларе, Черна река и Девин. Язовирите Доспат и Въча предлагат отлични условия за риболов. В района на гр. Девин и селата Баните, Беден, Михалково, Лясково бликат много минерални извори. В Смолянската котловина се намират и красивите Смолянски езера, всяко от тях уникално по своята красота.
КЛИМАТ
Климатът е преходно континентален планински, с подчертано беломорско влияние. Максималната средномесечна температура е 22,7 градуса, а минималната – 5,2 градуса. Годишните валежи са между 700 и 900 литра на кв. м. Зимата е мека и въпреки снега няма остри и продължителни застудявания. Снежната покривка се задържа от 80 до 120 дни. Лятото е прохладно и влажно, но с много слънчеви дни, а есента – продължителна и топла.
НАСЕЛЕНИЕ И РЕЛИГИЯ
Смолян е един от най-малките градове на България. По данни от декември 2009 г. населението на града е 32 600 души. След 1989 г. в града се развиват силни миграционни процеси поради затварянето на множество предприятия. И въпреки че в последните години икономиката се съживява и раждаемостта се повишава, демографският прираст все още е отрицателен. В общинския център живее около 70 % от населението на общината. Населението в трудоспособна възраст е около 64 %.
По-голямата част от населението изповядва православието. От 2008 г. Смолян е издигнат във владишки център, подопечен на Пловдивската епархия. В града има няколко православни храмове: “Свети Георги”, “Света Богородица”, “Свети Теодор Стратилат”, “Свети Висарион Смолянски”, “Света Неделя”, “Свети Николай Чудотворец”, “Свети Дух”.
Малка част от населението на Смолян изповядва исляма. В града се намира седалището на Районно мюфтийство – Смолян. След 1991 г. в Смолян има и протестанти /адвентисти/.
Квартали на града са: Езерово, Каптажа, Невястата, Нов Център, Райково, Стар Център и Устово. Като обединен град Смолян е създаден през 1960 г. чрез сливането на гр. Смолян, гр. Устово /бил е търговски център/ и селата Езерово /намирало се е сред Смолянските езера/ и Райково /занаятчийски център/.

История

Смолян е един от най-древните градове в България. Името му идва от славянските племена смоляни,които населявали този край. Най-старото местонахождение на града е било на мястото на днешния квартал Езерово. През вековете селището е слизало постепенно към долините на двете планински реки – Черна и Бяла.
Най-ранните археологически свидетелства за района на Смолян датират от края на бронзовата епоха – 13 в. пр. н. е.
Смята се, че селището е създадено в дълбока древност. То е било населено с траки преди около 2500-3000 година пр. н. е. Многобройните легенди свързват този район с митичният певец Орфей и с Дионисий и неговото светилище. Родопите са най-старата планина на Балканите. За планината се споменава в един от най-старите писмени източници – поемата на Омир “Илиада” /8 в. пр. н.е./.
През 4-5 в. родопските траки приемат християнството /в района има много ранни християнски базилики/ и в тези земи протича процес на формиране на българската народност.
След залеза на тракийската цивилизация, в региона наложили своето владичество римляните. Запазили са се многобройни археологически паметници и останки от римски пътища, които свързвали градовете по Егейско море с Горнотракийската низина.
Средновековието се характеризира с продължителни феодални междуособици. Останки от стари български крепости има на много места в областта. Набезите на гърци, византийци и турци накарали населението на града да се огражда с крепости, да строи отбранителни съоръжения.
След падането на българската държава под турска власт със султански ферман от 1519 г. Средните Родопи са предоставени на придворния лекар Ахъ Челеби. В османски документи от 18 в. селището се споменава като Езерово, преименувано по-късно в Башмаклъ. Впоследствие транскрипцията го променя в Пашмаклъ и Пашмакли. С това име остава до 1934 г. Смолян достига своя разцвет през 19 в., когато тук се открива първото килийно училище и се развиват занаятите – медникарството, калайджийството, обущарството, златарството, кожухарството. Произвежданите тук аби, шаяци и черги били известни в цялата Османска империя. През Възраждането тук са построени хубави къщи с типична родопска архитектура, църкви, училище.
На 17 януари 1878 г. казашката кавалерийска бригада на генерал Черевин освобождава града от османско владичество. След Берлинския договор Смолянският край остава в пределите на Османската империя до 1912 г. 34 години след Освобождението, по време на Балканската война през 1912 г., е освободен и Смолянският край.
През 1913 г. се създава Пашмаклийска /Смолянска/ околия, а през 1920 г. – Пашмаклийски окръг с три околии. През 1934 г. градът от Пашмакли се преименува в Смолян. В новото административно деление през 1959 г. се създава Смолянски окръг, който съществува до 1987 г., когато преминава към новосъздадената Пловдивска област. Днешния си облик Смолян добива през 1960 г., когато се сливат трите отделни селища Смолян, Райково и Устово в единен град. През 1999 г. на базата на границите на бившия Смолянски окръг се формира Смолянска област и Смолян става административен, икономически и културен център на областта.

Икономика

Структуроопределящите отрасли на икономиката на общината са търговията, услугите, промишлеността /преработващата, леката и хранително-вкусовата/, строителството и туризмът.
ПРОМИШЛЕНОСТТА е представена от текстилни, шивашки, млекопреработващи предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.
В Смолян се произвеждат металообработващи машини и инструменти, кабели и изолирани проводници, широка гама електромеханични елементи, както и компоненти от пластмаса, инжекционни преси, инструментална екипировка и детайли от пластмаса за електрониката, автомобилната, хранително-вкусовата промишленост и здравеопазването.
Горското стопанство е един от основните отрасли в Смолянски регион и стратегически резерв за икономическото развитие на общината. Развиват се дърводобивната и дървопреработващата промишленост, като се съблюдава екологичното равновесие.
В жилищното и пътното строителство, отрасъл с традиции в областта, са заети няколко от най-мощните фирми. За 2007 г. строителните инвестиции в общината възлизат на близо 51 милиона лева и са построени 86 нови обекта.

ЗЕМЕДЕЛИЕТО в района е предимно монокултурно. Основните култури, които се отглеждат са картофи и фасул, а върху ограничени площи – зърнени култури и култивирани билки. Увеличават се площите, заети с трайни насаждения – предимно ягоди. Качествата на родопските картофи са известни в цялата страна. Всички сортове произведени картофи са с изключително добри вкусови качества и имат дълъг период на съхранение.

Транспорт

Редовни автобусни линии от Смолян има за София, Пловдив, Кърджали, Девин, Асеновград, Чепеларе, Пампорово. В града
Най има три автогари. -близката жп гара се намира в Асеновград, на 85 км от Смолян.
Най-близкият международен път – автомагистрала “Тракия”, свързваща Европа с Истанбул, е на разстояние 100 км от Смолян.
Най-близкото международно летище е в Пловдив – на 85 км от града.

Образование

В община Смолян функционират 13 основни и средни общообразователни училища. Професионално обучение за средношколците предлагат 4 гимназии и две средни училища по изкуства. Елитни гимназии са езиковата и математическата. Действат и професионални гимназии по икономика, строителство, дървообработване и облекло, туризъм, както и частно училище по туризъм.
Градът разполага с Технически колеж /основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение, а от 1997 г. е част от Пловдивския университет/; филиал на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – педагогически факултет; както и с Център за дистанционно обучение към Варненския свободен университет. Общият брой на обучаващите се студенти е около 5 500 души.

Култура

Центрове на културния живот в Смолян са РОДОПСКИЯТ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”, ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ “СТОЮ ШИШКОВ”, ХУДОЖЕСТВЕНАТА ГАЛЕРИЯ.
ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ е създаден през 1935 г. и съдържа повече от 150 000 експоната. Той е най-големият в Средните Родопи. Притежава идключително богата археологическа и етнографска музейна сбирка. В музея се съхранява колекция от “тайните” християнски и религиозни светилища в Родопите по време на турското робство, национални родопски костюми и текстилни изделия, ръчно изработени изделия от метал, дърво и керамика, антични оръжия, документи и ръкописи. Музеят има постоянна експозиция “Културно-историческото наследство от древността до наши дни”.
ДРАМАТИЧНИЯТ ТЕАТЪР “НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” е сред най-добрите в страната и е вторият по големина в България. Разполага с две зали, като голямата е за 680 души, а малката – за 100.
СМОЛЯНСКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ е разположена точно срещу Историческия музей, в сграда, проектирана специално за нея. Експозицията се състои от около 1800 картини, графики и скулпури от български и чужди художници. Специфичният характер на експозицията се дължи на родопския стил, използван в по-голямата част от колекцията, и вдъхновението от родопската природа и традиции. Галерията е събрала творби на всички поколения български художници от 30-те години на миналия век до наши дни, както и над 250 произведения на чужди автори, дошли да рисуват в Родопите. Това са главно творби от Международния пленер по живопис – Смолян, който се провежда от 1980 г.
БИБЛИОТЕКАТА “НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ” в Смолян е създадена през 1959 г. През 1985 г. тя получава втора сграда – на 5000 кв. м площ са разположени каталожна зала, зала за свободен достъп, две читални, специализирани звена. Днес библиотеката разполага с 234 000 библиотечни единици. От 1998 г. на читателите се предлага и автоматизирано библиотечно-информационно обслужване.
По брой на ЧИТАЛИЩАТА Смолян се нарежда сред първите в България. В цялата Смолянска област те са 87 на брой.
КЪЩАТА МУЗЕЙ “ЛАСЛО НАГИ” в Смолян се помищава в Гьорджевата къща – паметник на родопската възрожденска архитектура, в която отсяда и твори Ласло Наги при посещенията си в Смолян. Тук са изложени произведения, преводи и фотоси на поета-преводач Ласло Наги, вещи от родната му къща, колекция от негови графики и рисунки.
ПЛАНЕТАРИУМЪТ в Смолян е най-големият в България и е една от най-популярните туристически атракции в града. Тук се изнасят беседи на няколко езика, може да се види историята на Вселената в уникалната звездна зала, да се наблюдават галактики и звезди със специални телескопи. В Планетариума постоянно работи екип, който документира слънчевите петна, лунните и слънчевите затъмнения, както и други интересни астрономически явления. Националната астрономическа обсерватория “Рожен” е оборудвана с най-големия телескоп на Балканите. За изминалите 34 години от основаването му той е посетен от над 2 200 000 души.
РЕДОВНИТЕ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ в града привличат все повече туристи. Забележителни събития в културния живот на града са биеналето “Международни младежки Орфееви празници”, Националният събор “Рожен пее”, ежегодната Международна театрална академия, Международният пленер по живопис, Майските културни тържества, международният младежки хип-хоп фънк фестивал, Международният етно-джаз фестивал, кукерските игри и гайдарският фестивал в с. Широка лъка, гайдарското надсвирване в с. Гела, празникът на фасула в с. Смилян и много събори на местните общини.

Забележителности

През различните исторически периоди в Смолянския регион са били построени 57 църкви, манастири и параклиси. Най-значими са църквите “СВЕТА НЕДЕЛЯ” /с богато украсени иконостаси/ и “СВЕТИ ТОДОР СТРАТИЛАТ” в квартал Райково, църквите “СВЕТИ НИКОЛА” и “УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО” в квартал Устово, църквите “СВЕТИ ГЕОРГИ” и “СВЕТИ ДУХ” в квартал Смолян.
МАНАСТИРСКИЯТ КОМПЛЕКС в местността МОГИЛАТА /на 3 км северозападно от Смолян, непосредствено до пътя за Пампорово/ е ранно християнски паметник от 5-6 в. Манастирската сграда заема площ 310 кв. м и има пет помещения. Комплексът е разпологал със собствена стъкларска работилница. През 14 в. най-старата смолянска църква е била унищожена от османците.
Паметник с национално значение е и РАННО ВИЗАНТИЙСКАТА БАЗИЛИКА в местността МОГИЛИТЕ, строена през 5.6 в. Запазени са стените на височина до 1 м. Вътре в нея през 20 в. е изграден параклис “Св. Петка”.
Част от културно-историческото наследство са паметниците на родопската възрожденска архитектура, като експертите считат, че тук се намират едни от най-добрите архитектурни образци на нашето Възраждане. Общо са регистрирани 435 жилищни сгради, строени от местни майстори, от които 8 с национално значение. Само в Смолян над 100 сгради имат достойнствата на архитектурни паметници, като най-известните са: АЛИБЕЙСКИЯ КОНАК в квартал Райково, чиято най-стара част е построена през 1780 г. Тук е изграден паметник-костница в чест на загиналото за освобождение население на Райково; ПАНГАЛОВАТА КЪЩА, построена през 1860 г.; МЕРАМОВАТА, САРИЕВАТА КЪЩА, КАЛЕВСКАТА, ХАДЖИЧОНЕВАТА, ВИДОРОВСКАТА КЪЩА; МЕДНИКАРСКАТА ЧАРШИЯ /стар пазар на медни изделия в Устово/; МОСТЪТ НА ЧЕРНА РЕКА, построен в началото на 18 век.
В центъра на града, в непосредствена близост до Планетариума се намира ЦЪРКВАТА “СВЕТИ ВИСАРИОН СМОЛЯНСКИ” – втората по големина църква в България.
СКУЛПТУРНАТА ГРУПА “ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА” е монументален паметник на прочутия в древността певец Орфей и обичта му към любимата Евридика.

В непосредствена близост до Смолян, между града и връх Снежанка, се намират известните СМОЛЯНСКИ ЕЗЕРА, т. нар. “смарагдови очи на Родопите”. В недалечното минало те са били 20, но в наши дни са се запазили само седем. От езерата има седалков лифт за връх Снежанка. Най-дълбокото Мътно езеро е изключително красиво и е разположено на най-голяма надморска височина. Най-голямо е Бистрото езеро. Тук са разположени множество исторически паметници, храмът “Свети Дух”, както и музейни сбирки. Сред тях е уникалната експозиция “Родопски кристал”, включена в световния справочник по минералогия, и Музеят по рудодобив в град Мадан, единственият в Европа Музей по спелеология и Музеят на ските и ски спорта в град Чепеларе. В непосредствена близост е Смолянският водопад, който е с височина 20 м.

На 16 км северно от Смолян е разположен един от най-големите зимни курорти – ПАМПОРОВО.

В околностите на Смолян има няколко пещери: ПЕЩЕРАТА ГОЛУБОВИЦА, ПЕЩЕРАТА ЛЕДНИЦАТА /дълга над 1400 метра и дълбока 148 метра/.

В Смолян растат няколко вековни ЧИНАРА, най-старият от които е на 250 години, висок е 25 м и обиколката на дънера му е близо 7 метра.

Близо до град Чепеларе, край село Забърдово, се намира природният феномен ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ.

Край село Триград се издига ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО, където е и ПЕЩЕРАТА ДЯВОЛСКОТО ГЪРЛО. Тя е една от многото тайнствени пещерни образувания в Средните Родопи, сред които особено впечатляващи са ЯГОДИНСКАТА ПЕЩЕРА и УХЛОВИЦА край село Кошница.

Други природни забележителности в областта са биосферните резервати КАЗАНИТЕ, СОСКОВЧЕ, МОМЧИЛ ДОЛ и АМЗОВО.

На 19 км западно от Смолян се извисява ВРЪХ ГОЛЯМ ПЕРЕЛИК /2191 м/, който е най-високият връх в Родопите. Това е едно от най-заснежените места в България – снегът се задържа около 7 месеца. Хижа “Голям Перелик” е най-високо разположената родопска хижа – на 1960 м.

Околности

Едно от най-запазените села в Средните Родопи е село ШИРОКА ЛЪКА. Намира се на 24 км от Смолян и е известно най-вече с архитектурния си и етнографски резерват. Къщите са групирани в няколко ансамбли: Згуровски конак /паметник с национално значение/, Църковен, Чаршийска улица, Купището и Каровски ансамбъл. Най-ранните къщи са на капитан Никола /1802 г./ и Владишката къща /1829 г./, в която се е родил Екзарх Стефан І Български. По-значителен паметник в селото е църквата “Успение Богородично”, построена през 1834 г. и посветена на Пловдивския митрополит Никифор. В една от най-забележителните възрожденски къщи в селото – Згуровския конак – е разположена етнографска музейна сбирка.
На 20 км от Смолян, в долината на река Арда, се намира село МОГИЛИЦА. Архитектурният комплекс “АГУШЕВ КОМПЛЕКС” в селото е един от най-големите и интересни феодални жилищни ансамбли с национално значение в Родопите. Построен е през 1820-1842 г. Уникален е със своите 221 прозорци, 86 врати и 24 комина. Това е единственият запазен средновековен феодален замък на Балканския полуостров. В околността на село Могилица има около 20 пещери, най-интересна от които е ПЕЩЕРАТА УХЛОВИЦА със своите прекрасни каскадно разположени 7 езера. Пещерата е една от най-древните в района и е на 1040 метра надморска височина, а температурата вътре през цялата година е 10-11 градуса.
КРЕПОСТТА “КАЛЕТО” в Община Девин се намира на 4 км западно от град Девин. Изградена е през ранно византийската епоха и е съществувала през цялото Средновековие. В крепостта се намира най-ранният параклис, разкопаван досега в област Смолян.
В село Триград се намира ПЕЩЕРАТА “ХАРАМИЙСКА ДУПКА”, която датира от периода между късния енеолит и бронзовата епоха.
В община Доспат се намира АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ КОМПЛЕКС “ДОЛНА БАРТИНА” от 3-17 в., който е паметник с национално значение.
В община Чепеларе са впечатляващи ЦЪРКОВНИЯТ АНСАМБЪЛ “СВЕТИ АНАСТАСИЙ” от 1834 г., който се състои от храм, двуетажна костница с параклис, двуетажно училище и камбанария, и АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ПАМЕТНИК УЗУНСКА КЪЩА от 1870 г. с богата живописна украса и характерни стенописи.
В община Златоград се намира АРХИТЕКТУРНИЯТ РЕЗЕРВАТ в кв. ДИНКО ЧОЛАКА, ЦЪРКОВНО-УЧИЛИЩНИЯТ АНСАМБЪЛ, в който е открита постоянна експозиция “Просветно дело в Средните Родопи”. В близост е старата църква, строена през 1834 г. с килийно училище. В кварталите “Малка река” и “Табаханата” се намират около 10 стари къщи, от които най-известна е Нашевската къща, в която през 1878 г. е отседнал освободителят на града – генерал Чарявин. Паметник на културата от 19 в. е Вунцовата воденица. Впечатляваща е и църквата “Свети Георги” в Златоград /най-южния български град/, строена през 1871 г.
В околностите на града на четири върха под формата на кръст са разположени ПАРАКЛИСИТЕ “Св. Атанас”, “Св. Неделя”, “Св. Илия” и “Св. Св. Константин и Елена”. Счита се, че те закрилят Смолян. По екопътека се стига до историческия резерват “СВ. НЕДЕЛЯ”, откъдето при ясно време може да се види Егейско море.
Живописното село ПИСАНИЦА се намира югоизточно от връх Снежанка, на 6 км северно от Смолян. То е основано преди около 300 години и местна забележителност е църквата “Успение на Св. Богородица”, построена през 1885 г.
На 15 км южно от Смолян е СЕЛО СМИЛЯН /най-голямото в Смолянска област с 1600 жители/. В селото се намира една от най-големите източноправославни църкви в Родопите, както и вековна Часовникова кула, пред която е паметникът на Висарион Смолянски. Смилянци произвеждат известния едър смилянски боб, а също едни от най-вкусните сирена и кашкавали в България.

Здравеопазване

Лечебната и рехабилитационната помощ в областта се осъществява от районния център по здравеопазване, от 4 болнични заведения, Център за спешна медицинска помощ, индивидуални лекарски практики и 9 медицински лаборатории. В с. Широка лъка функционира “Дом за медико-социални грижи за деца до 3-годишна възраст”.

Спорт

В Смолян функционират различни спортни клубове с най-разнообразни дисциплини. Местният футболен клуб е Родопа. В града има и волейболен клуб Родопа. Спортният клуб по вдигане на тежести “Родопа” е с над 200 медала от републикански първенства. В града има спортен клуб по ориентиране, ски-клуб, спортен клуб по спортни танци, клубове по бойни изкуства. Смолян разполага с два футболни стадиона, спортна зала, два закрити и един открит плувен басейн, тенис кортове и др. Градът е с традиции в зимните спортове. Близостта на курорта Пампорово предоставя прекрасни възможности за провеждането на състезания по зимни спортове от национален и международен мащаб. В Пампорово са изградени 30 км ски писти и 11 км въжени линии и влекове.
В Смолян са родени много спортисти, някои от които олимпийски медалисти, световни и европейски шампиони /плувците Антоанета Френкева, Величко Чолаков, Петър Стойчев и Иванка Моралиева, а също Спаска Топалова – зимни спортове/.

Туризъм

ТУРИЗМЪТ е приоритетен отрасъл на икономиката на Смолянска област. Средните Родопи предлагат отлични условия за туризъм с разнообразния си релеф, реките и езерата с кристално чиста вода, благоприятния климат през цялата година, богатата горска растителност и фауна, балнеоложките ресурси, красивата панорама. Уникални за района са отрицателната йонизация на въздуха и плътният озонов слой. Това превръща общината в целогодишно привлекателна за туристите дестинация. Известни туристически маршрути са Стойките-Широка лъка-Гела, Момчиловци-Рожен-Хайдушки поляни, горното поречие на река Арда. Общината предлага близо 250 км маркирани пътеки за пешеходни и велопреходи в планината, възможности за приключенски туризъм – скално катерене, проникване в неблагоустроени пещери. На 16 км северно от Смолян е разположен един от най-големите български зимни курорти – Пампорово. Тук се реализира и един от най-мащабните проекти – “Супер Перелик”, който предвижда изграждане на ски-център до връх Перелик, включващ 217 км писти за 27 000 скиори. На 10 км северно от града се намират красивите Смолянски езера. Живописните села в региона, етнографските резервати и природните феномени са прекрасна възможност за развитието на културен, селски и екотуризъм в този край.

Имот на деня

двустаен софия младост-4
Тип на имота: двустаен
Град: София
Квартал: МЛАДОСТ 4
Площ: 50 кв. м.
Цена: 250 EUR

Уникални за последните 24 часа: 12

  • Currently 2.54/5

Оценка: 2.5/5 (24 гласа)Случаен имот

Тип на имота: едностаен

едностаен софия дружба-2 Град: София
Квартал: ДРУЖБА 2 4
Площ: 45 кв. м.
Цена: 50000 EUR