ВИП имоти

Тип на имота: едностаен

едностаен софия красна-поляна-1 50067 Град: София
Квартал: КРАСНА ПОЛЯНА 1
Площ: 50 кв. м.
Цена: 189 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: тристаен

тристаен софия витоша 43657 Град: София
Квартал: ВИТОША
Площ: 110 кв. м.
Цена: 155000 EUR
Посещения:

Тип на имота: къща/вила

къща-вила софия горна-баня 41071 Град: София
Квартал: ГОРНА БАНЯ
Площ: 500 кв. м.
Цена: 220000 EUR
Посещения:

Как се отдава имот под наем

След като сте взели решение за отдаване на имота си под наем, посъветвайте се с професионалистите от агенциите за имоти. Вашата агенция не само ще намери подходящ наемател, но ще Ви помогне с юридически съвети, в преговорите за уточняване условията за наемане, при подписването на Договора за наем и при евентуални проблеми по време на наемния период.

Определянето на пазарната цена на наема е един от ключовите моменти за успешното отдаване на имота. Ако сте надценили размера на наемната цена, ще загубите от времето, през което няма да реализирате доходи поради неадекватна обявена цена. Ако наемната цена е подценена, тогава разликата, която пропускате всеки месец, трябва да умножите по броя на месеците, за които е сключен договорът. Така че, ако нямате необходимите знания, опит и информация, за да определите пазарната наемна стойност на имота си, намерете консултант, който да определи цената обективно.

Основните показатели, които определят ценността на различните видове имоти, са различни. Например за жилищните имоти от значение е местоположението, площта, броят спални, състоянието, обзавеждането, изложението, възможността за паркиране. За търговските, офисни и складови имоти важни характеристики са местоположението, площта, витрините, човекопотокът, автопотокът, възможността за реклама и паркиране, разпределението, състоянието на сградата, предишните наематели, съседите в сградата, височината, климатизацията, оборудването и т.н.
За да направите правилна и обективна оценка на наемната цена на даден имот, трябва да притежавате дългогодишен опит и обширни познания за пазара.

Работата по отдаването под наем започва преди самото офериране на имота. След внимателен оглед на Вашия имот брокерът ще Ви даде компетентна оценка за състоянието му, ще Ви посъветва относно минималните подобрения, които могат да повишат цената му. Доказано е, че ако няколко имота са с подобни характеристики и еднакви цени, по-лесно се наемат тези, които са предварително подготвени за оглед. Подготовката включва почистване, подреждане, проветряване, евентуално освежаване, изхвърляне на ненужните вещи. Добрият търговски вид на помещенията, без значение дали са жилищни, офисни, търговски или складови, е от голямо значение за бързото им отдаване под наем. А бързото намиране на наематели е важно, защото всеки пропуснат месец означава загуби за собственика.За да се отдаде успешно имотът Ви под наем, той трябва добре да се рекламира. Това важи в особено голяма степен, когато се касае за луксозни жилищни имоти, офиси, търговски и логистични площи. Трябва да се направи рекламен план, да се подберат каналите и начините за реклама, да се подготвят рекламни материали и послания, да се осъществи комуникация с потенциалните клиенти и др.

Ако работите с консултантска фирма, тя би трябвало да Ви помогне при воденето на търговски преговори относно условията за сключване на договор за наем. Умелото водене на преговори е ключът към успешния завършек на процеса по отдаване под наем. Обикновено двете страни по сделката подлагат на дебати наемната цена, срока на договора, начина на индексация на наемната цена, начините за прекратяване на договора, неустойките при неизпълнение или нарушение, извършването на допълнителни подобрения, заплащането на такси и данъци и пр. Не забравяйте, че условията, при които отдавате имота си под наем, трябва да бъдат договорени изключително внимателно, като се има предвид, че те полагат основата на трайни отношения с наемателите Ви.

Задължително е Договорът за наем да обхваща максимално подробно договореностите, постигнати между страните по време на търговските преговори. Всички обсъдени и договорени параметри трябва да бъдат вписани като клаузи в договора. Най-добрият договор е този, който предполага и залага в своето съдържание решаването на всички бъдещи проблемни казуси.

За подписването на Договора за наем са необходими всички документи, касаещи собствеността на имота Ви, а също и документите, доказващи самоличността Ви, представителната Ви власт и др.

Договорът за наем обикновено се сключва за една или две години, но е възможно отдаването да стане за значително по-дълги или по-кратки периоди в зависимост от необходимостта или желанията на двете страни по сделката. Установена практика е консумативите да се плащат от наемателя, отделно от месечния наем. Ако желанието на страните по договора е друго, то се фиксира в Договора за наем. В наемния договор се вписват и гаранциите за състоянието на имота, както и периодът на предизвестие при подновяване или прекратяване на договора. Обикновено се договаря финансова гаранция за доброто състояние на имота до края на наемния период – депозит, обичайно в размер на един месечен наем, който при липса на сериозни щети се връща на наемателя след изтичане срока на договора.

Неразделна част от Договора за наем е Протоколът, в който са описани състоянието на имота в момента на предаване на владението, наличното обзавеждане, оборудване, вещи, уреди, съоръжения и показанията на уредите за измерване на електрическа енергия, парно, вода, газ и др. протоколът се подписва от наемодателя и от наемателя и при прекратяване на договора служи като инструмент за инвентаризация.

Имот на деня

Случаен имот

Тип на имота: двустаен

двустаен софия - Град: София
Квартал: - 4
Площ: 52 кв. м.
Цена: 320 EUR